Dit onderwerp beschrijft een eenvoudige benadering en opties voor een logische Automation Assembler-tagstrategie. U kunt deze voorbeelden gebruiken als beginpunt voor een echte implementatie, of u kunt een andere strategie uitwerken die beter aan uw behoeften tegemoetkomt.

Doorgaans is de cloudbeheerder de primaire persoon die verantwoordelijk is voor het maken en onderhouden van tags.

In dit onderwerp wordt verwezen naar het WordPress-gebruiksscenario elders in de documentatie voor Automation Assembler om te illustreren hoe tags aan sommige belangrijke items kunnen worden toegevoegd. Ook worden mogelijke alternatieven en uitbreidingen beschreven voor de tagvoorbeelden die in het WordPress-gebruiksscenario worden weergegeven.

Zie Tutorial: Infrastructuur en implementaties met meerdere clouds instellen en testen in Automation Assembler voor meer informatie over het WordPress-gebruiksscenario.

In het WordPress-gebruiksscenario wordt beschreven hoe u tags in cloudzones en opslag- en netwerkprofielen plaatst. Deze profielen zijn net als georganiseerde pakketten resources. Tags die in profielen worden geplaatst, zijn van toepassing op alle items in het profiel. U kunt ook tags maken en op opslagresources en individuele netwerk items, maar ook op berekeningsresources plaatsen, maar deze tags zijn alleen van toepassing op de specifieke resources waarop deze worden geplaatst. Wanneer u tags instelt, is het doorgaans het beste om te beginnen met het taggen van berekeningsresources en vervolgens kunt u later tags aan profielen en cloudzones toevoegen. U gebruikt deze tags ook om de lijst met berekeningsresources voor een cloudzone te filteren.

Terwijl u bijvoorbeeld tags in opslagprofielen kunt plaatsen, zoals in dit gebruiksscenario wordt weergegeven, kunt u ook tags in individuele opslagbeleidsregels, gegevensopslagruimten en opslagaccounts plaatsen. Met tags in deze resources kunt u een betere controle uitoefenen over de manier waarop opslagresources worden geïmplementeerd. Tijdens de verwerking als voorbereiding op de implementatie worden deze tags omgezet als volgend niveau van verwerking na de profieltags.

Als voorbeeld van hoe u een typisch klantscenario kunt configureren, kunt u de tag region: eastern op een netwerkprofiel plaatsen. Deze tag is van toepassing op alle resources in dat profiel. Vervolgens kunt u de tag networktype:pci op een PCI-netwerkresource in het profiel plaatsen. Een cloudsjabloon met de beperkingen eastern en pci maakt implementaties die dit PCI-netwerk voor de oostelijke regio gebruiken.

Procedure

 1. Tag uw resources voor berekeningsinfrastructuren op een logische en geschikte manier.
  Het is vooral belangrijk dat u berekeningsresources op een logische manier tagt, zodat u deze kunt vinden met behulp van de zoekfunctie op het tabblad Berekenen van de pagina Cloudzone maken. Met behulp van deze zoekfunctie kunt u snel de berekeningsresources filteren die aan een cloudzone zijn gekoppeld. Als u de opslag en netwerken op profielniveau tagt, hoeft u mogelijk geen individuele opslag- en netwerkresources te taggen.
  1. Selecteer Resources > Berekenen om de berekeningsresources weer te geven die voor uw Automation Assembler-instantie zijn geïmporteerd.
  2. Selecteer elke berekeningsresource die u nodig hebt en klik op Tags om een tag aan de resource toe te voegen. U kunt indien nodig meer dan één tag aan elke resource toevoegen.
  3. Herhaal zo nodig de vorige stap voor de opslag- en netwerkresources.
 2. Maak capaciteitstags voor cloudzones en netwerkprofielen.
  U kunt dezelfde tags gebruiken voor zowel cloudzones als netwerkprofielen of u kunt unieke tags maken voor elk item, als dat zinvoller is voor uw implementatie.

  In netwerkprofielen kunt u tags op het hele profiel plaatsen en op subnetten in het profiel. Tags die op profielniveau worden toegepast, zijn van toepassing op alle onderdelen, zoals subnetten, binnen dat profiel. Tags op subnetten zijn alleen van toepassing op het specifieke subnet waarop deze zijn geplaatst. Tijdens het verwerken van tags hebben de tags op profielniveau voorrang op de tags op subnetniveau.

  Zie de cloudzone- en netwerksecties van het WordPress-infrastructuurvoorbeeld voor informatie over het toevoegen van tags aan cloudzones of netwerkprofielen.

  In dit voorbeeld maken we drie eenvoudige tags die doorheen de documentatie voor het gebruiksscenario voor cloudzone- en netwerkprofieltags van Automation Assembler worden gebruikt. Deze tags identificeren de omgeving voor de profielonderdelen.

  • zone:test
  • zone:dev
  • zone:prod
 3. Maak opslagprofieltags voor uw opslagonderdelen.

  Opslagtags identificeren doorgaans het prestatieniveau van opslagitems, zoals laag1 of laag2, of deze identificeren de aard van opslagitems, zoals PCI.

  Zie de sectie over opslag van het WordPress-infrastructuurvoorbeeld voor informatie over het toevoegen van tags aan opslagprofielen.

  • usage:general
  • usage:fast

resultaten

Nadat u een basistagstructuur hebt gemaakt, kunt u hieraan gaan werken en zo nodig tags toevoegen of bewerken om uw tagcapaciteiten te verfijnen en uit te breiden.