U kunt de load balancer-instellingen in uw netwerkprofielconfiguratie configureren.

U kunt een bestaande load balancer aan een netwerkprofiel toevoegen met behulp van het tabblad Load Balancer.

U kunt een load balancer toevoegen aan een cloudsjabloonontwerp door deze te koppelen aan een netwerkprofiel dat een of meer load balancers bevat of direct met behulp van een load-balancerresource in het ontwerpcanvas van de cloudsjabloon of de code.

Voorbeelden van het gebruik van een load balancer-VIP op basis van een beveiligingsgroep in een netwerkprofiel

Er zijn twee typen beveiligingsgroepen die u kunt gebruiken in een netwerkprofiel: een bestaande beveiligingsgroep die u selecteert op het tabblad Beveiligingsgroepen en een beveiligingsgroep op aanvraag die u maakt met behulp van een isolatiebeleid op het tabblad Netwerkbeleid.

Wanneer een load balancer-VIP is gekoppeld aan een beveiligingsgroep op basis van de instellingen van het netwerkprofiel, wordt de configuratie van de beveiligingsgroep geleverd door het netwerkprofiel.

In de volgende tabel ziet u enkele voorbeeldscenario's.

Cloudsjabloonontwerptopologie - gekoppelde resources Netwerkprofielconfiguratie Lidmaatschap beveiligingsgroep
Eenarmige load balancer met VIP op privénetwerk en een machine op hetzelfde privénetwerk. Het geselecteerde netwerkprofiel gebruikt een isolatiebeleid dat is gedefinieerd als een beveiligingsgroep op aanvraag. De machine-NIC en de load balancer-VIP worden toegevoegd aan de isolatiebeveiligingsgroep.
Eenarmige load balancer met VIP op privénetwerk en een machine op hetzelfde privénetwerk. Het geselecteerde netwerkprofiel gebruikt een bestaande beveiligingsgroep en gebruikt een isolatiebeleid dat is gedefinieerd als een beveiligingsgroep op aanvraag. De machine-NIC en de load balancer-VIP worden toegevoegd aan de isolatiebeveiligingsgroep en de bestaande beveiligingsgroep.
Tweearmige load balancer met VIP op een openbaar netwerk en machine op een privénetwerk. Het geselecteerde netwerkprofiel gebruikt een bestaande beveiligingsgroep en gebruikt een isolatiebeleid dat is gedefinieerd als een beveiligingsgroep op aanvraag. De machine-NIC en de load balancer-VIP worden toegevoegd aan de isolatiebeveiligingsgroep en de bestaande beveiligingsgroep.
Tweearmige load balancer met VIP op een openbaar netwerk en een machine op een privénetwerk. Het geselecteerde netwerkprofiel gebruikt een bestaande beveiligingsgroep. De machine-NIC en de load balancer-VIP worden toegevoegd aan de bestaande beveiligingsgroep.
Tweearmige load balancer, VIP bevindt zich op netwerk 1 en de machine bevindt zich op netwerk 2.
Twee netwerkprofielen:
  • Netwerkprofiel 1: gebruikt een bestaande beveiligingsgroep 1.
  • Netwerkprofiel 2: gebruikt een bestaande beveiligingsgroep 2.

De load balancer belandt op netwerkprofiel 1 en de machine belandt op netwerkprofiel 2.

De load balancer-VIP wordt toegevoegd aan beveiligingsgroep 1 en de machine-NIC wordt toegevoegd aan beveiligingsgroep 2.

Meer informatie

Zie Meer informatie over load-balancerresources in VMware Aria Automation-cloudsjablonen voor informatie over het toevoegen van load-balancerresources aan een cloudsjabloonontwerp.

Zie Voorbeelden van netwerk-, beveiligingsgroep- en load-balancerresources in Automation Assembler voor voorbeelden van cloudsjabloonontwerpen die load balancers bevatten.