U kunt een bestaand extern IPAM-integratiepunt upgraden naar een recentere versie van het leverancierspecifieke IPAM-integratiepakket.

Een externe IPAM-provider of VMware kan een IPAM-bronintegratiepakket voor een bepaalde leverancier upgraden. Het externe IPAM-integratiepakket voor Infoblox is bijvoorbeeld verscheidene malen geüpgraded. Als u bestaande VMware Aria Automation-infrastructuurinstellingen wilt behouden die een benoemd IPAM-integratiepunt gebruiken, kunt u een IPAM-integratiepunt bewerken in de bron van het bijgewerkte IPAM-integratiepakket, in plaats van een nieuw IPAM-integratiepunt te maken.

Voorwaarden

Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat u al een extern IPAM-integratiepunt hebt gemaakt en dat integratiepunt wilt upgraden om een recentere versie van het IPAM-integratiepakket van de leverancier te gebruiken.

Zie Een extern IPAM-integratiepunt voor Infoblox toevoegen in VMware Aria Automation voor informatie over het maken van een extern IPAM-integratiepunt.

Procedure

  1. Selecteer Infrastructuur > Verbindingen > Integraties IPAM en open het bestaande IPAM-integratiepunt.
  2. Klik op Providers beheren.
  3. Navigeer naar het bijgewerkte IPAM-integratiepakket en importeer het.
  4. Klik op Valideren en klik op Opslaan.