U kunt Automation Pipelines gebruiken om uw bouw-, test- en implementatieproces te modelleren. Met Automation Pipelines stelt u de infrastructuur in die uw releasecyclus ondersteunt en maakt u pijplijnen die uw softwarereleaseactiviteiten modelleren. Automation Pipelines levert uw software met ontwikkelingscode, met behulp van tests, en implementeert deze in uw productie-instanties.

Elke pijplijn bevat fasen en taken. Fasen vertegenwoordigen uw ontwikkelingsfasen en taken voeren de vereiste acties uit die uw softwareapplicatie tijdens de fasen leveren.

Wat zijn pijplijnen in Automation Pipelines

Een pijplijn is een model voor continue integratie en continue levering van uw softwarereleaseproces. Deze ontwikkelt uw software van broncode, via testen, naar productie. Deze bevat een reeks fasen met taken die de activiteiten in uw softwarereleasecyclus vertegenwoordigen. Uw softwareapplicatie doorloopt de pijplijn van de ene fase naar de volgende.

U voegt eindpunten toe zodat de taken in uw pijplijn verbinding kunnen maken met gegevensbronnen, opslagplaatsen of meldingssystemen.

Pijplijnen maken

U kunt een pijplijn maken door te beginnen met een blanco canvas, een slimme pijplijnsjabloon te gebruiken of door de YAML-code te importeren.

Wanneer u het blanco canvas gebruikt om een pijplijn te maken, voegt u fasen, taken en goedkeuringen toe. De pijplijn automatiseert het proces dat uw applicatie bouwt, test, implementeert en uitbrengt. De taken in elke fase voeren acties uit voor de bouw, het testen en de release van uw code via elke fase.

Tabel 1. Voorbeelden van pijplijnfasen en -toepassingen
Voorbeeldfase Voorbeelden van wat u kunt doen
Ontwikkeling

In een ontwikkelingsfase kunt u een machine inrichten, een artefact ophalen of een bouwtaak toevoegen die een Docker-host maakt voor continue integratie van uw code, en meer.

Bijvoorbeeld:

Test

In een testfase kunt u een Jenkins-taak toevoegen om uw softwareapplicatie te testen, testtools voor naverwerking zoals JUnit en JaCoCo invoegen en meer.

Bijvoorbeeld:

Productie

In een productiefase kunt u een cloudsjabloon integreren in Automation Assembler dat uw infrastructuur inricht, uw software op een Kubernetes-cluster implementeert en nog veel meer.

Bijvoorbeeld:

U kunt uw pijplijn exporteren als een YAML-bestand. Klik op Pijplijnen, klik op een pijplijnkaart en klik vervolgens op Acties > Exporteren.

Pijplijnen goedkeuren

U kunt een goedkeuring van een ander teamlid op specifieke punten in uw pijplijn krijgen.

  • Zie Hoe kan ik een pijplijn uitvoeren en de resultaten bekijken? als u goedkeuring op een pijplijn wilt vereisen door een gebruikersbewerkingstaak in een pijplijn op te nemen. Deze taak stuurt een e-mailmelding naar de gebruiker die deze moet controleren. De controleur moet de goedkeuring goedkeuren of afwijzen voordat de pijplijn kan doorgaan met uitvoeren. Als voor de taak Gebruikersbewerking de time-out voor de verlooptijd is ingesteld op dagen, uren of minuten, moet de vereiste gebruiker de pijplijn goedkeuren voordat de taak verloopt. Anders mislukt de pijplijn zoals verwacht.
  • Als een taak of fase mislukt in een willekeurige fase van een pijplijn kunt u Automation Pipelines een Jira-ticket laten maken. Zie Hoe maak ik een JIRA-ticket in Automation Pipelines wanneer een pijplijntaak mislukt?.

Pijplijnen activeren

Pijplijnen kunnen activeren wanneer ontwikkelaars hun code inchecken in de opslagplaats, of code controleren, of wanneer deze een nieuw of bijgewerkt buildartefact identificeert.

Zie Pijplijnen in Automation Pipelines activeren voor meer informatie over de triggers die Automation Pipelines ondersteunt.