Om Horizon-pods in VMware Identity Manager te integreren, maakt u een of meer verzamelingen van virtuele apps in de VMware Identity Manager-console. De verzamelingen bevatten de configuratiegegevens voor de Horizon-verbindingsservers evenals de synchronisatie-instellingen.

Stel Horizon in voordat u integratietaken uitvoert in de VMware Identity Manager-console. U maakt en configureert desktop- en applicatiepools in Horizon Administrator, niet in VMware Identity Manager. U moet ook rechten voor Active Directory-gebruikers en -groepen in Horizon Administrator instellen.

Voor de integratie van Horizon-pods met VMware Identity Manager moeten de volgende taken op hoog niveau worden uitgevoerd.

  • Horizon-servers implementeren en configureren.
  • Pools met Horizon-desktops en -applicaties implementeren met rechten die zijn ingesteld voor Active Directory-gebruikers en -groepen.
  • Active Directory-gebruikers en -groepen die rechten hebben voor applicatie- en desktoppools in instanties van de Horizon-verbindingsserver, naar de VMware Identity Manager-service synchroniseren via directorysynchronisatie.
  • Maak een of meer verzamelingen van virtuele apps voor de Horizon-pods in VMware Identity Manager.
  • SAML-authenticator configureren op de Horizon-verbindingsserver. U moet altijd de VMware Identity Manager-FQDN op de configuratiepagina van de authenticator gebruiken.