Door Horizon 7 of Horizon 6 met de VMware Identity Manager-service te integreren, kunt u gebruikers vanuit de Workspace ONE-portal of -app toegang geven tot Horizon-desktops en -applicaties waarvoor ze rechten hebben. U kunt onafhankelijke Horizon-pods integreren, die uit instanties van de Horizon-verbindingsserver en podfederaties bestaan. Deze bestaan weer uit meerdere pods en kunnen meerdere sites en datacenters omvatten.

U implementeert en beheert desktop- en applicatiepools via de Horizon Administrator-interface. U maakt ook rechten voor Active Directory-gebruikers en -groepen in Horizon, niet in VMware Identity Manager. U moet deze gebruikers en groepen vanaf Active Directory synchroniseren met de VMware Identity Manager-service voordat u met Horizon gaat integreren.

Om Horizon-pods en -podfederaties met VMware Identity Manager te integreren, maakt u één of meer verzamelingen van virtuele apps in de VMware Identity Manager-console. De verzamelingen bevatten de configuratiegegevens voor de pods en podfederaties, evenals synchronisatie-instellingen. U kunt de Horizon-bronnen en -rechten met VMware Identity Manager synchroniseren.

U kunt de Horizon-desktops en -applicaties in de VMware Identity Manager-console bekijken. U kunt ook gebruikers- en groepsrechten weergeven.

Eindgebruikers kunnen hun desktops en apps vanuit de Workspace ONE-portal of -app uitvoeren. Deze desktops en apps zijn via HTML toegankelijk in een browser of via een ondersteund weergaveprotocol in de Horizon Client.

Ondersteunde versies

VMware Identity Manager ondersteunt de volgende versies en functies.

  • Het integreren van onafhankelijke Horizon-pods wordt ondersteund voor Horizon 6 en hoger.
  • Het integreren van podfederaties die zijn gemaakt met behulp van het Cloud Pod Architecture-onderdeel, wordt ondersteund voor Horizon 6.2 en later.
  • HTML Access wordt ondersteund voor Horizon 6.1.1 en hoger.
  • Certificaat SSO wordt ondersteund voor Horizon 7.x.

Zie de VMware-matrix voor interoperabiliteit van producten voor de meest recente informatie over ondersteuning.