Tijdens het opzetten van de Horizon-pods zorgt u ervoor dat u voldoet aan de vereisten voor de VMware Identity Manager-integratie.

  • Implementeer Horizon-verbindingsservers op standaardpoort 443 of op een aangepaste poort.
  • Verifieer of u voor elke Horizon-verbindingsserver in uw configuratie een DNS-vermelding en een IP-adres hebt die tijdens reverse lookup kunnen worden omgezet. Voor VMware Identity Manager is reverse lookup vereist voor de Horizon-verbindingsservers, Horizon Security Server en load balancer. Als reverse lookup niet op de juiste manier is geconfigureerd, mislukt de VMware Identity Manager-integratie met Horizon.
  • Implementeer en configureer Horizon-pools en -desktops met rechten die zijn ingesteld voor Active Directory-gebruikers en -groepen. Zorg ervoor dat gebruikers over de juiste rechten beschikken.
  • Terwijl u desktop-groepen configureert, zorgt u ervoor dat u in Instellingen op afstand de optie Automatisch afmelden nadat de verbinding is verbroken op 1 of 2 minuten instelt in plaats van onmiddellijk.
  • Zorg ervoor dat u pools in de rootmap van de Horizon-server maakt. Als u pools in een andere map maakt dan de rootmap, kan VMware Identity Manager geen query voor die Horizon-pools en -rechten uitvoeren.
  • U wordt aanbevolen om de vervaldatum van de SAML-metagegevens op de Horizon-verbindingsservers uit te breiden tot 1 jaar. Zie De vervaldatum van metagegevens van de serviceprovider op de View-verbindingsserver wijzigen voor meer informatie.