Wanneer de VMware Identity Manager-service met een validerende gateway is geïntegreerd, zoals F5, moet de instelling Artefact inpakken in JWT in de VMware Identity Manager-service worden ingeschakeld om Horizon-bronnen te verifiëren die aan gebruikers zijn toegewezen.

Wanneer Artefact inpakken in JWT is ingeschakeld om een aanvraag voor het starten van een Horizon-bron te verifiëren, genereert de VMware Identity Manager-service een digitaal ondertekend JWT-token met het SAML-artefact om verificatie toe te staan.

Dit JWT-token wordt naar de validerende gateway in de DMZ verzonden. De gateway valideert het JWT-token van VMware Identity Manager en extraheert de SAML-artefactwaarde van het token. De gateway stuurt de aanvraag met de werkelijke waarde van het SAML-artefact door naar de Horizon-verbindingsserver. De verbindingsserver verifieert de aanvraag en de gebruiker wordt bij de Horizon-bron aangemeld.

Als Artefact inpakken in JWT niet is ingeschakeld, geeft de validerende gateway het artefact niet door aan de Horizon-verbindingsserver voor validatie en mislukt de verificatie.

Voorwaarden

 • De validerende gateway moet met de volgende VMware Identity Manger-details worden geconfigureerd.
  • SSL-certificaat
  • OAuth2-client-ID en geheim
  • Eindpunt-URL voor VMware Identity Manager-validatie
 • Voor het uitvoeren van deze procedure is een superbeheerdersrol vereist in VMware Identity Manager.

Procedure

 1. Meld u aan bij de VMware Identity Manager-console.
 2. Selecteer het tabblad Catalogus > Verzamelingen van virtuele apps.
 3. Klik op de Horizon-verzameling om deze te bewerken en klik vervolgens op Netwerkbereik bewerken.
 4. Klik op het netwerkbereik van IP-adressen die de Horizon-bron kan gebruiken.
  De sectie Pod bevat alle Horizon-pods die u aan de verzameling heeft toegevoegd en waarvoor de optie Lokale rechten synchroniseren is geselecteerd. Zie Horizon-pods en -podfederaties in VMware Identity Manager configureren voor stappen om de FQDN’s voor clienttoegang voor pods en podfederaties te configureren.
 5. Schakel de optie Artefact inpakken in JWT in de sectie Pod in voor de Horizon-omgeving die wordt geconfigureerd.

  JWT in Horizon-pod inschakelen

 6. Als meer dan één validerende gateway de aanvraag kan verwerken, maakt u unieke ID's en voegt u de namen toe aan het tekstvak Doelgroep in JWT.
  De naam van de doelgroep wordt geconfigureerd bij het instellen van de validerende gateway en wordt gebruikt om te controleren of deze gateway de bedoelde doelgroep is. Als de doelgroep in JWT niet overeenkomt met de naam van de doelgroep die hier is geconfigureerd, wordt de aanvraag geweigerd.
 7. Klik op Opslaan en vervolgens op Voltooien op de pagina Netwerkbereiken.

Volgende stappen

De unieke doelgroepnamen die u hier toevoegt, moeten ook worden toegevoegd aan de configuratie van de validerende gateway.