De VMware Identity Manager-logboekbestanden kunnen u helpen bij het verhelpen van bugs en het oplossen van problemen. De onderstaande logboekbestanden zijn een algemeen startpunt. Aanvullende logboeken kunnen worden gevonden in de directory met logboeken.

Tabel 1. Logboekbestanden
Onderdeel Locatie van logboekbestand voor Linux Locatie van logboekbestand voor Windows Beschrijving
Identity Manager Service-logboeken /opt/vmware/horizon/workspace/logs/horizon.log <INSTALL_DIR>\opt\vmware\horizon\workspace\logs\horizon.log Informatie over activiteiten binnen de service, zoals rechten, gebruikers en groepen.
Configuratielogboekbestanden /opt/vmware/horizon/workspace/logs/configurator.log <INSTALL_DIR>\opt\vmware\horizon\workspace\logs\configurator.log Aanvragen die de configurator van de REST-client en de webinterface ontvangt.
Connectorlogboekbestanden /opt/vmware/horizon/workspace/logs/connector.log <INSTALL_DIR>\opt\vmware\horizon\workspace\logs\connector.log Een record van elke ontvangen aanvraag van de webinterface. Elke logboekvermelding bevat tevens de verzoek-URL, het tijdstempel en de uitzonderingen. Er worden geen synchronisatie-acties geregistreerd.
/opt/vmware/horizon/workspace/logs/connector-dir-sync.log InstallDirectory\IDMConnector\opt\vmware\horizon\workspace\logs\connector-dir-sync.log Berichten over de synchronisatie van directory's.
Updatelogboeken /opt/vmware/var/log/update.log

/opt/vmware/var/log/vami

<INSTALL_DIR>\opt\vmware\var\log\update.log

Een record van uitgaande berichten met betrekking tot updateverzoeken tijdens een upgrade van VMware Identity Manager.

Linux. De bestanden in de directory /opt/vmware/var/log/vami zijn handig voor het oplossen van problemen. U kunt deze bestanden na een upgrade op alle virtual machines vinden.

Apache Tomcat-logboeken /opt/vmware/horizon/workspace/logs/catalina.log <INSTALL_DIR>\opt\vmware\horizon\workspace\logs\catalina.log Apache Tomcat-registraties van berichten die niet in andere logboekbestanden zijn geregistreerd.