U kunt de toegang beheren tot applicaties waarvoor goedkeuring van uw organisatie is vereist voordat u de app kunt gebruiken. U schakelt Goedkeuringen in op de pagina Instellingen catalogus en u moet de URL configureren om het goedkeuringsverzoek te ontvangen.

Wanneer u applicaties toevoegt waarvoor u goedkeuring voor de catalogus nodig hebt, schakelt u de optie Licenties in. Wanneer de licentieoptie is geconfigureerd, zien gebruikers de applicatie in hun Workspace ONE-catalogus en moeten zij goedkeuring voor het gebruik van de applicatie aanvragen.

VMware Identity Manager stuurt het bericht met het goedkeuringsverzoek naar de geconfigureerde goedkeurings-URL van de organisatie. Het verzoek wordt via het workflowproces van de server gecontroleerd en er wordt een bericht teruggestuurd dat het verzoek is goedgekeurd of afgewezen. Zie Applicatiegoedkeuringen beheren in de VMware Identity Manager-handleiding voor de configuratiestappen.

U kunt het brongebruik van de VMware Identity Manager en de rapporten met bronrechten bekijken om te zien hoeveel goedgekeurde applicaties worden gebruikt.