U kunt kiezen uit twee typen opties voor goedkeuringswerkstromen U kunt uw bijschrift REST URI registreren om uw beheersysteem voor applicaties te integreren met VMware Identity Manager, of u kunt integreren via de VMware Identity Manager-connector.

Voorwaarden

Wanneer u de REST API configureert, moet uw beheersysteem voor applicaties geconfigureerd zijn en de URI beschikbaar via de bijschrift REST API die verzoeken ontvangt van de VMware Identity Manager.

Configureer de REST API via Connector wanneer de goedkeuringswerkstroomsystemen zich bevinden in datacentra ter plaatse. De connector kan goedkeuringsverzoekberichten van de VMware Identity Manager-cloudservice leiden naar een goedkeuringsapplicatie ter plaatse en het antwoordbericht terug communiceren.

Procedure

 1. Selecteer op het tabblad Catalogus in de beheerconsole Instellingen > Goedkeuringen.
 2. Selecteer Goedkeuringen inschakelen.
 3. In het vervolgkeuzemenu van de goedkeuringsengine selecteert u welke REST API-goedkeuringsengine moet worden gebruikt: REST API via uw webserver of REST API via de connector.
 4. Configureer de volgende tekstvakken.

  Optie

  Beschrijving

  URI

  Voer de URI-goedkeuringsverzoekenverwerker van de REST API in die bijschriftverzoeken waarneemt.

  Gebruikersnaam

  (Optioneel) Als voor de REST API een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig is om toegang te krijgen, voert u de naam hier in. U kunt gebruikersnaam en wachtwoord leeg laten wanneer er geen verificatie is vereist.

  Wachtwoord

  (Optioneel) Voer het wachtwoord van de gebruiker in.

  SSL-certificaat PEM-indeling

  (Optioneel) Wanneer u REST API heeft geselecteerd en uw REST API SSL gebruikt en op een server staat die niet beschikt over een openbaar SSL-certificaat, plakt u hier het REST API SSL-certificaat met PEM-indeling.

Volgende stappen

Ga naar de pagina Catalogus en configureer de licentiefunctie voor die apps waarvoor goedkeuring is vereist voordat gebruikers de app kunnen gebruiken.