Configureer de standaard ingebouwde identiteitsprovider met de verificatiemethoden waarvoor geen connector nodig is. Verificatiemethoden die u hier configureert, kunnen worden ingeschakeld op andere ingebouwde identiteitsproviders die u aan uw omgeving toevoegt.

Procedure

 1. Ga op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer naar Beheren > Identiteitsproviders.
 2. Selecteer de identiteitsprovider met de naam Ingebouwd en configureer de informatie van de identiteitsprovider.

  Optie

  Beschrijving

  Naam van identiteitsprovider

  Voer de naam in van deze ingebouwde identiteitsproviderinstantie.

  Gebruikers

  Selecteer welke gebruikers u wilt verifiëren. De geconfigureerde directory's worden weergegeven.

  Netwerk

  De bestaande netwerkbereiken die zijn geconfigureerd in de service worden weergegeven. Selecteer de netwerkbereiken voor de gebruikers, op basis van hun IP-adressen, die u voor verificatie wilt omleiden naar deze identiteitsproviderinstantie.

  Verificatiemethoden

  Om een verificatiemethode te configureren, klikt u op de tandwielpictogrammen en configureert u de verificatiemethoden. Wanneer u AirWatch integreert met VMware Identity Manager, kunt u de verificatiemethoden selecteren die u wilt gebruiken.

  Zorg voor Compliance van apparaat (met AirWatch) en Wachtwoord (AirWatch Connector) dat de optie is ingeschakeld op de pagina AirWatch-configuratie.

 3. Wanneer u de verificatiemethoden heeft gemaakt, selecteert u de selectievakjes voor de verificatiemethoden die u wilt gebruiken met deze ingebouwde identiteitsprovider.
 4. Als u ingebouwde Kerberos-verificatie gebruikt, downloadt u het KDC-uitgevercertificaat voor gebruik bij de AirWatch-configuratie van het iOS-apparaatbeheerprofiel.
 5. Klik op Toevoegen.

Resultaten

De verificatiemethoden die u heeft geconfigureerd kunnen in andere ingebouwde identiteitsproviders die u toevoegt, worden ingeschakeld zonder dat deze verder moeten worden geconfigureerd.