Er is één ingebouwde identiteitsprovider beschikbaar in de beheerconsole op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Identiteitsproviders. U kunt aanvullende ingebouwde identiteitsproviders maken.

De beschikbare identiteitsprovider kan worden geconfigureerd om verificatiemethoden te bieden waarvoor geen connector is vereist. Verificatiemethoden die zijn geconfigureerd op een connector die achter de DMZ is geïmplementeerd in een alleen-uitgaande verbindingsmodus met de VMware Identity Manager-service.

De volgende verificatiemethoden die in de connector zijn geconfigureerd, kunnen worden ingeschakeld in de ingebouwde identiteitsproviders die u toevoegt. U hoeft geen verificatiemethoden te configureren in de ingebouwde identiteitsproviders die u toevoegt.

De volgende verificatiemethoden vereisen geen connector en worden geconfigureerd via de ingebouwde standaardidentiteitsprovider.

  • Mobiele SSO voor iOS

  • Certificaat (implementatie in de cloud)

  • Wachtwoord met de AirWatch Connector

  • VMware Verify voor tweeledige verificatie

  • Mobiele SSO voor Android

  • Compliance van apparaat met AirWatch

  • Wachtwoord (lokale directory)

Opmerking:

De alleen-uitgaande verbindingsmodus vereist niet dat een firewallpoort is geopend.

Wanneer deze verificatiemethoden worden geconfigureerd in de ingebouwde identiteitsprovider en als gebruikers en groepen zich in een bedrijfsdirectory bevinden, moet u de gebruikers en groepen synchroniseren naar de VMware Identity Manager-service voordat deze verificatiemethoden worden gebruikt.

Nadat u de verificatiemethoden hebt ingeschakeld, kunt u toegangsbeleid maken om deze verificatiemethoden toe te passen.