U kunt VMware Identity Manager integreren met uw Enterprise directory om gebruikers en groepen van uw Enterprise directory te synchroniseren met de VMware Identity Manager-service.

De volgende typen directory's worden ondersteund.

  • Active Directory via LDAP
  • Active Directory, Geïntegreerde Windows-verificatie
  • LDAP-directory

Voer de volgende taken uit om te integreren met uw Enterprise directory.

  • Specificeer de kenmerken voor de gebruikers in de VMware Identity Manager-service.
  • Maak een map aan in de VMware Identity Manager-service en gebruik daarvoor hetzelfde type map dat uw Enterprise directory heeft en specificeer de informatie over de verbinding.
  • Wijs de VMware Identity Manager-kenmerken toe aan de kenmerken die worden gebruikt in uw Active Directory of in de LDAP-directory.
  • Specificeer de gebruikers en groepen die u wilt synchroniseren.
  • Synchroniseer gebruikers en groepen.

Wanneer u uw Enterprise directory hebt geïntegreerd en de eerste synchronisatie hebt uitgevoerd, kunt u de configuratie bijwerken, een synchronisatieschema instellen om regelmatig te synchroniseren, of op een willekeurig moment een synchronisatie starten.