Als u een nieuwe directory toevoegt aan de VMware Identity Manager-service nadat u al een cluster hebt geïmplementeerd voor hoge beschikbaarheid, en u wilt de nieuwe directory onderdeel maken van de configuratie voor hoge beschikbaarheid, moet u de directory toevoegen aan alle apparaten in uw cluster.

Dit doet u door het connectoronderdeel van elk van de service-instanties aan de nieuwe directory toe te voegen.

Procedure

 1. Meld u aan op de beheerconsole van VMware Identity Manager.
 2. Selecteer het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer en selecteer vervolgens het tabblad Identiteitsproviders.
 3. Op de pagina Identiteitsproviders zoekt u de identiteitsprovider voor de nieuwe directory en klikt u op de naam van de identiteitsprovider.
 4. In het veld IdP-hostnaam voert u de FQDN van de load-balancer in, als deze niet al is ingesteld op de juiste FQDN van de load-balancer.
 5. In het veld Connector(en) selecteert u de toe te voegen connector.
 6. Voer het wachtwoord in en klik op Opslaan.
 7. Op de pagina Identiteitsproviders klikt u opnieuw op de naam van de identiteitsprovider en controleert u of het veld IdP-hostnaam de juiste hostnaam weergeeft. Het veld IdP-hostnaam moet de FQDN van de load-balancer weergeven. Als de naam onjuist is, voert u de FQDN van de load-balancer in en klikt u op Opslaan.
 8. Herhaal de voorgaande stappen om alle connectoren toe te voegen die in het veld Connector(en) staan vermeld.
  Opmerking: Nadat u elke connector hebt toegevoegd, controleert u de IdP-hostnaam en past u deze, indien nodig, aan zoals beschreven in stap 7.
  De directory is nu gekoppeld aan alle connectoren in uw implementatie.