De AppID- en VersionID-waarden van het huidige beheerde ThinApp-pakket worden gebruikt om het bijgewerkte pakket te maken. Het bijgewerkte pakket gebruikt dezelfde AppID-waarde en een hogere VersionID-waarde.

Soms krijgt u het bijgewerkte ThinApp-pakket van een ander team binnen uw organisatie. De persoon die het bijgewerkte ThinApp-pakket maakt, kan een van de volgende beschreven methoden gebruiken.

Voorwaarden

Verifieer of u beschikt over de AppID- en VersionID-waarden van het huidige ThinApp-pakket door de stappen uit te voeren in De waarden AppID en VersionID van een beheerd ThinApp-pakket verkrijgen.

Verifieer of u over een versie van het ThinApp-programma beschikt dat compatibel is met uw versie van VMware Identity Manager. Zie voor informatie over specifieke ThinApp-versies de VMware-productinteroperabiliteitsmatrices via http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php.

Procedure

Met een versie van het ThinApp-programma die wordt ondersteund door VMware Identity Manager, het bijgewerkte ThinApp-pakket maken aan de hand van een van de beschikbare methoden.
Optie Beschrijving
Opnieuw vastleggen met Setup Capture. Gebruik deze methode wanneer de projectmap voor het bestaande ThinApp-pakket dat wordt beheerd door VMware Identity Manager niet beschikbaar is. U hebt slechts de volgende items nodig om een bijgewerkte pakket met Setup Capture te maken:
  • De uitvoerbare bestanden van de applicatie van het bestaande ThinApp-pakket
  • Het installatieprogramma van de applicatie
  • Setup Capture en het ThinApp-programma met een versie die wordt ondersteund door VMware Identity Manager.

Selecteer tijdens het vastleggen dat het pakket moet worden beheerd met VMware Identity Manager en dat het pakket een update is van een bestaand basis-ThinApp-pakket. Blader naar map met de uitvoerbare bestanden voor het ThinApp-pakket dat momenteel wordt beheerd. Ga met de cursor naar de map en niet naar de specifieke uitvoerbare bestanden.

Wanneer u deze methode gebruikt, hoeft u niet eerst de AppID- of VersionID-waarden te verkrijgen voordat u het bijgewerkte pakket maakt. Wanneer u het pakket hebt aangeduid als een update en naar de eerdere versie in Setup Capture verwijst, wordt tijdens het vastleggen de AppID van het eerdere pakket gelezen en wordt deze gebruikt voor het bijgewerkte pakket. Het proces zorgt ook voor een verhoogde VersionID voor het bijgewerkte pakket en wijst dezelfde InventoryName toe.

Werkte het .ini-bestand van het pakket handmatig bij en bouw vervolgens het pakket opnieuw op. Gebruik deze methode wanneer u niet beschikt over het installatieprogramma voor de applicatie om opnieuw vast te leggen, of wanneer u het pakket moet bijwerken tot een nieuwere versie van ThinApp en u meer wilt bijwerken dan dat de opdracht relink kan verwerken. Omdat er voor het opnieuw opbouwen van een pakket wijzigingen in het bestandssysteem en het register moeten worden doorgevoerd die beschikbaar zijn in een nieuwe versie van ThinApp, zouden deze wijzigingen worden gedetecteerd bij een nieuwe opbouw, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe ThinApp-versie een nieuwe Package.ini-parameter heeft die u wilt instellen.
Om het nieuwe pakket te markeren als een update, bewerkt u de volgende VMware Identity Manager-parameters in het gedeelte [Build Options] van het Package.ini-bestand:
  • Stel de AppID-parameter dusdanig in dat deze overeenkomt met de AppID-waarde van de huidige beheerde ThinApp-applicatie. U kunt een waarde van genid niet opnieuw gebruiken voor AppID omdat dan een nieuwe AppID-waarde wordt gegenereerd voor het bijgewerkte pakket waardoor VMware Identity Manager het nieuwe pakket niet herkent als een update van het bestaande pakket.
  • Verhoog de waarde van de VersionID-parameter tot een hoger geheel getal dan het huidige beheerde ThinApp-pakket. Als voor het huidige beheerde pakket geen VersionID-parameter is ingesteld, is de waarde standaard 1 en voegt u een regel toe voor de VersionID-parameter naar Package.ini en stelt u de waarde in op 2 (VersionID = 2).
  • Controleer of de InventoryName-parameter overeenkomt met de InventoryName-waarde van het pakket dat op dit moment wordt beheerd. De InventoryName-waarden voor het huidige pakket en het bijgewerkte pakket moeten overeenkomen.
Gebruik de opdracht relink -h met de opties voor de App-id en de Versie-id. Gebruik deze methode in een van de volgende situaties:
  • U beschikt niet over de projectmap voor de applicatie.
  • U hebt het pakket al buiten een VMware Identity Manager-omgeving vastgelegd, gebouwd en getest en de stappen die alleen nog moeten worden uitgevoerd zijn het inschakelen van het bijgewerkte pakket voor VMware Identity Manager en het pakket plaatsen in de netwerkshare gebruikt door VMware Identity Manager.
  • U werkt het pakket alleen bij om de ThinApp-runtime voor het pakket bij te werken zodat bugfixes in die nieuwere ThinApp-versie worden opgenomen.

Wanneer u bijvoorbeeld de projectmap, inclusief het Package.ini-bestand, hebt gewijzigd voor een virtual appliance, het pakket opnieuw hebt opgebouwd en het hebt getest, kan het zijn dat de testomgeving niet VMware Identity Manager was. De laatste fase van het bijwerken van de applicatie is om deze in te schakelen voor VMware Identity Manager. Wanneer dit het geval is, is nu het meest eenvoudig om de relink -h-opdracht te gebruiken in plaats van opnieuw vastleggen of opnieuw opbouwen.

Opmerking: De ThinApp-runtime wordt altijd bijgewerkt wanneer u de opdracht relink -h uitvoert op een ThinApp-pakket.

U kunt de relink-opdracht uitvoeren vanuit de directory ThinApp Program Files om hulp te krijgen bij de syntax van de opdracht.

Wanneer het bestaande ThinApp-pakket al is ingeschakeld voor gebruik door VMware Identity Manager, kunt u de volgende opdracht uitvoeren om de bestaande AppID opnieuw te gebruiken en de VersionID te verhogen:

relink -h -VersionID + uitvoerbare-map/*.*

Waarbij de map met uitvoerbare bestanden een map is waarin de uitvoerbare bestanden zich bevinden van het ThinApp-pakket dat u wilt bijwerken.

Belangrijk: Wanneer u de opdracht relink gebruikt, kunt u deze niet rechtstreeks verwijzen naar de map of het pakket met uitvoerbare bestanden in de netwerkshare die wordt gebruikt voor de ThinApp-pakketten in de VMware Identity Manager-omgeving. De opdracht converteert de oude uitvoerbare bestanden naar BAK-bestanden wanneer de ThinApp-runtime wordt bijgewerkt, en schrijft zowel deze BAK-bestanden als de nieuwe bestanden naar de map. Omdat doorgaans niet naar de netwerkshare kan worden geschreven, moet u punten opnieuw koppelen aan een kopie van de map met uitvoerbare bestanden.

Andere gevallen waarin de relink-opdracht wordt gebruikt, zoals een ThinApp-pakket inschakelen voor gebruik in een VMware Identity Manager-omgeving, worden beschreven in het kennisbankartikel van VMware via http://kb.vmware.com/kb/2021928.

resultaten

U hebt een aantal bestanden (EXE-bestanden en optioneel DAT-bestanden) voor het bijgewerkte ThinApp-pakket.

Volgende stappen

Kopieer de bestanden naar een nieuwe submap op de netwerkshare door de stappen te volgen in Een bijgewerkt ThinApp-pakket kopiëren naar de netwerkshare.