Als u er zeker van wilt zijn dat VMware Identity Manager automatisch het bijgewerkte ThinApp-pakket gebruikt in plaats van het huidige pakket, moet het bijgewerkte ThinApp-pakket worden gemaakt met behulp van de AppID van het huidige beheerde ThinApp-pakket en een hogere VersionID-waarde dan de huidige versie.

Wanneer de Setup Capture-procedure wordt uitgevoerd om een bijgewerkt ThinApp-pakket te maken, wordt de AppID-waarde automatisch opgehaald door het Setup Capture-programma van de uitvoerbare bestanden van het bestaande ThinApp-pakket, en wordt de VersionID-waarde automatisch verhoogd. De persoon die het bijgewerkte ThinApp-pakket maakt kan echter een andere methode gebruiken om het bijgewerkte pakket te maken. Wanneer de Setup Capture-procedure niet wordt gebruikt om het bijgewerkte ThinApp-pakket te maken, moet de persoon die het pakket maakt de waarden AppID en VersionID verkrijgen van het ThinApp-pakket dat momenteel wordt beheerd door VMware Identity Manager. De waarden AppID en VersionID worden weergegeven op pagina's op de pagina met bronnen in het ThinApp-pakket in de Beheerconsole.

Procedure

  1. Klik op het tabblad Catalogus.
  2. Klik op Elk applicatietype > ThinApp-pakketten.
  3. Klik op het ThinApp-pakket om de pagina met bronnen te openen.
  4. Klik op Details.
  5. Noteer de waarde die wordt vermeld in het veld Versie op de pagina Details.
  6. Klik op ThinApp-pakket om de pagina van het ThinApp-pakket weer te geven.
  7. Noteer de waarde AppID die wordt vermeld in de kolom GUID.
    De waarde in de GUID-kolom is de waarde die VMware Identity Manager gebruikt om dit ThinApp-pakket te identificeren.

Volgende stappen

De persoon die het bijgewerkte ThinApp-pakket maakt moet de stappen in Het bijgewerkte ThinApp-pakket maken uitvoeren.