U kunt de VMware Identity Manager-beheerconsole en uw Citrix-implementatie gebruiken om de gepubliceerde Citrix-broncategorieën te beheren.

U geeft in uw Citrix-implementatie een gepubliceerde Citrix-applicatie of desktop een categorienaam door het tekstvak van de Map clientapplicatie in de broneigenschappen te bewerken. Wanneer u uw Citrix-implementatie bewerkt met VMware Identity Manager, worden bestaande categorienamen voor gepubliceerde Citrix-toepasingen en -desktops overgedragen aan VMware Identity Manager.

Na de integratie kunt u verder gaan met het aanmaken van categorieën in uw Citrix-implementatie. Wanneer u het selectievakje Categorieën van serverfarms synchroniseren op de pagina Gepubliceerde apps - Citrix hebt ingeschakeld, worden de nieuwe categorieën tijdens de volgende synchronisatie overgedragen aan VMware Identity Manager. Zie VMware Identity Manager synchroniseren met Citrix-serverfarms.

U kunt categorieën ook rechtstreeks aanmaken in VMware Identity Manager. Zie de VMware Identity Manager Administration Guide voor informatie over het gebruik van broncategorieën.

In de beheerconsole kunt u categorieën van alle door gepubliceerde Citrix-bronnen aanmaken en bekijken wanneer u op het tabblad Catalogus klikt en dan op Elk applicatiestype klikt en vervolgens Gepubliceerde Citrix-applicaties voor applicaties, of Gepubliceerde Citrix-leveringsgroepen voor desktops selecteert. U kunt de categorieën van een specifiek gepubliceerde Citrix-bron bekijken en bewerken door op de naam van de bron te klikken en Details te selecteren.

Wanneer u een categorie aanmaakt in VMware Identity Manager, wordt de categorie nooit in uw Citrix-implementatie weergegeven.

Wanneer u een categorie in uw Citrix-implementatie aanmaakt, wordt de categorie bij de volgende synchronisatie weergegeven in VMware Identity Manager. Wanneer u een categorienaam in uw Citrix-implementatie bijwerkt, wordt de naam van de bijgewerkte categorie weergegeven in VMware Identity Manager en blijft de oorspronkelijke categorienaam behouden. Wanneer u de oorspronkelijke categorienaam uit VMware Identity Manager wilt verwijderen, moet u deze handmatig verwijderen.