U kunt bronnen indelen in logische categorieën om het voor gebruikers gemakkelijker te maken de benodigde bron te vinden in de werkruimte van hun Workspace ONE-portal.

Wanneer u categorieën maakt, overweegt u de structuur van uw organisatie, de taakfunctie van de bronnen en het type bron. U kunt meerdere categorieën aan een bron toewijzen. U kunt bijvoorbeeld een categorie met de naam Tekstverwerker en een andere categorie met de naam Aanbevolen bronnen maken. Wijs Tekstverwerker toe aan alle tekstverwerkingsbronnen in uw catalogus en wijs ook Aanbevolen bronnen toe aan een specifieke tekstverwerkingsbron waarvan u graag wilt dat uw gebruikers deze gebruiken.