U kunt een broncategorie maken zonder deze direct toe te passen, of u kunt een categorie maken en deze tegelijkertijd toepassen op de bron.

Procedure

  1. In de beheerconsole klikt u op het tabblad Catalogus.
  2. Om tegelijkertijd categorieën te maken en toe te passen, selecteert u de selectievakjes van de applicaties waarop de nieuwe categorie moet worden toegepast.
  3. Klik op Categorieën.
  4. Voer in het tekstvak een nieuwe categorienaam in.
  5. Klik op Categorie toevoegen....

    Er wordt een nieuwe categorie gemaakt, maar deze wordt niet toegepast op een bron.

  6. Om de categorie toe te passen op de geselecteerde bronnen, selecteert u het selectievakje voor de nieuwe categorienaam.

    De categorie wordt toegevoegd aan de applicatie en wordt weergegeven in de kolom Categorieën.

Volgende stappen

Pas de categorie toe op andere applicaties. Zie Een categorie toepassen op bronnen.