In de meeste scenario's waarbij sprake is van een storing kunt u een failback uitvoeren naar het primaire datacenter zodra dat datacenter weer functioneert.

Procedure

  1. Pas de globale load-balancer of de DNS-record aan om naar de load-balancer in het primaire datacenter te wijzen.
  2. Wis de cache in het secundaire datacenter.

    U kunt REST API's gebruiken om de cache te wissen.

    PAD: /SAAS/jersey/manager/api/removeAllCaches

    Methode: POST

    Toegestane rollen: alleen OPERATOR