Gebeurtenissen van de service op applicatiesniveau kunnen worden geëxporteerd naar een externe Syslog-server. Gebeurtenissen van besturingssystemen worden niet geëxporteerd.

Over deze taak

Aangezien de meeste bedrijven niet over onbeperkte schijfruimte beschikken, slaat de virtual appliance niet de volledige logboekgeschiedenis op. Als u meer geschiedenis wilt opslaan of als u een centrale locatie voor uw logboekgeschiedenis wilt maken, kunt u een externe Syslog-server instellen.

Als u tijdens de eerste configuratie geen Syslog-server opgeeft, kunt u deze later configureren via de pagina Apparaatinstellingen > VA-configuratie > Configuratie beheren > Configuratie systeemlogboek.

Voorwaarden

Stel een externe Syslog-server in. U kunt een van de beschikbare standaardsyslogservers gebruiken. Verschillende Syslog-servers beschikken over geavanceerde zoekmogelijkheden.

Procedure

  1. Meld u aan op de beheerconsole.
  2. Klik op de tab Apparaatinstellingen, selecteer VA-configuratie in het linkerdeelvenster en klik op Configuratie beheren.
  3. Selecteer Systeemlogboek configureren in het linkerdeelvenster.
  4. Klik op Inschakelen.
  5. Geef het IP-adres of de FQDN van de systeemlogboekserver op waarop u de logboeken wilt opslaan.
  6. Klik op Opslaan.

Resultaten

Er wordt een kopie van uw logboeken naar de Syslog-server verzonden.