Nadat de eerste configuratie van de applicatie is voltooid, kunt u naar de pagina's voor apparaatbeheer gaan om certificaten te installeren, wachtwoorden te beheren en systeeminformatie van de virtual appliance te bewaken.

U kunt tevens de database, FQDN en het systeemlogboek bijwerken, en logboekbestanden downloaden.

Naam van pagina

Beschrijving van instelling

Databaseverbinding

De instelling voor de databaseverbinding, intern of extern, is ingeschakeld. U kunt het type database wijzigen. Wanneer u Externe database selecteert, kunt u de URL van de externe database, de gebruikersnaam en het wachtwoord invoeren. Als u een externe database wilt instellen, raadpleegt u Aan de database koppelen.

Certificaat installeren

Op deze pagina installeert u een aangepast of zelf-ondertekend certificaat voor VMware Identity Manager en als VMware Identity Manager is geconfigureerd met een load-balancer, kunt u het basiscertificaat van de load-balancer installeren. De locatie van het CA-basiscertificaat van de VMware Identity Manager wordt ook op deze pagina weergegeven, op het tabblad SSL beëindigen op een load-balancer. Zie SSL-certificaten gebruiken.

Identity Manager FQDN

De VMware Identity Manager FQDN wordt weergegeven op deze pagina. U kunt deze wijzigen. VMware Identity Manager FQDN is de URL waarmee gebruikers toegang kunnen krijgen tot de service.

Syslog configureren

Op deze pagina kunt u een externe syslog-server inschakelen. Logboeken van VMware Identity Manager worden naar deze externe server verzonden. Zie De Syslog-server inschakelen.

Wachtwoord wijzigen

Op deze pagina kunt u het beheerderswachtwoord van de VMware Identity Manager wijzigen.

Systeembeveiliging

Op deze pagina kunt u het hoofdwachtwoord voor het VMware Identity Manager-apparaat en het ssh-wachtwoord dat u gebruikt om u op afstand aan te melden, wijzigen.

Locaties van logboekbestanden

Er wordt een lijst met logboekbestanden en de locaties van hun directory's op deze pagina weergegeven. U kunt de logboekbestanden bundelen in een zip-bestand om te downloaden. Zie Logboekbestandsgegevens.

U kunt ook de connector-URL wijzigen. Zie De connector-URL aanpassen.