De offline respijtperiode is de periode waarin een gevirtualiseerde applicatie op een Windows-systeem kan worden gestart en uitgevoerd zonder dat er een synchronisatie met VMware Identity Manager wordt uitgevoerd.

ThinApp-pakketten worden gevirtualiseerde Windows-applicaties, en VMware Identity Manager kan deze applicaties verspreiden op Windows-systemen. Wanneer VMware Identity Manager voor de eerste keer dat een gebruiker zich heeft aangemeld een ThinApp-pakket op het Windows-systeem verspreidt, worden de gevirtualiseerde applicaties van het pakket op dat Windows-systeem geregistreerd voor gebruik door die gebruiker. De juiste snelkoppelingen worden op het Windows-desktop geplaatst, en de gebruiker kan de gevirtualiseerde applicaties starten met behulp van de snelkoppelingen zoals bij standaardapplicaties van Windows die op dat systeem zijn geïnstalleerd.

Wanneer een gebruiker een van de gevirtualiseerde applicaties start die door VMware Identity Manager in het Windows-systeem is geïmplementeerd, vraagt het ThinApp-pakket toestemming om te worden uitgevoerd via de ThinApp-agent in het systeem. De ThinApp-agent controleert de volgende voorwaarden.

  • Controleert of de applicatie op deze Windows-desktopcomputer is geregistreerd voor de aangemelde gebruiker.

  • Controleert of het Windows-systeem binnen de toegestane offline respijtperiode is gesynchroniseerd met VMware Identity Manager.

Als aan beide voorwaarden is voldaan, geeft de ThinApp-agent de gevirtualiseerde applicatie toestemming om te worden uitgevoerd.

De frequentie van hoe vaak de VMware Identity Manager Desktop-applicatie wordt gesynchroniseerd met VMware Identity Manager, wordt ingesteld door de installeroptie POLLINGINTERVAL. Standaard is de frequentie elke vijf minuten. De offline respijtperiode is standaard ingesteld op 30 dagen. Als een Windows-systeem gedurende 30 dagen op elk gewenst moment verbinding heeft kunnen maken met VMware Identity Manager via een netwerkverbinding, kan de applicatie worden gesynchroniseerd met VMware Identity Manager en kunnen gevirtualiseerde applicaties worden uitgevoerd.

Als het Windows-systeem echter niet over een netwerkverbinding beschikt om verbinding te maken met VMware Identity Manager, kan de applicatie niet worden gesynchroniseerd met VMware Identity Manager. Gevirtualiseerde applicaties die op dat Windows-systeem zijn geregistreerd, kunnen worden uitgevoerd op het systeem waarmee de verbinding is verbroken tot het moment waarop de offline respijtperiode is afgelopen.