Voordat uw gebruikers van VMware Identity Manager hun ThinApp-pakketten kunnen uitvoeren die op hun naam zijn geregistreerd met behulp van VMware Identity Manager, moeten die gebruikers de applicatie VMware Identity Manager Desktop hebben geïnstalleerd en uitvoeren op hun Windows-systemen.

ThinApp-pakketten zijn gevirtualiseerde Windows-applicaties. De ThinApp-pakketten worden verdeeld over Windows-systemen en een gebruiker die is aangemeld op het Windows-systeem kan deze ThinApp-pakketten die op dat Windows-systeem staan geregistreerd, starten en uitvoeren. VMware Identity Manager kan ThinApp-pakketten verspreiden en beheren die compatibel zijn met VMware Identity Manager.

Om deze gevirtualiseerde applicaties met succes te starten en uit te voeren in de aangemelde Windows-sessie van de gebruiker, zijn de volgende elementen vereist:

  • Het ThinApp-pakket van de gevirtualiseerde applicatie is geregistreerd voor het gebruik van die gebruiker door VMware Identity Manager.

  • Een specifieke DLL is beschikbaar op dat Windows-systeem.

  • Het proces hws-desktop-client.exe wordt uitgevoerd.

Wanneer een compatibel ThinApp-pakket is gemaakt, wordt deze geconfigureerd om een specifieke DLL te laden wanneer de aangemelde gebruiker de gevirtualiseerde applicatie start in de aangemelde Windows-sessie. Al die tijd probeert de gevirtualiseerde applicatie de DLL te laden. Wanneer de DLL is geladen, probeert deze met de lokaal geïnstalleerde VMware Identity Manager Desktop-applicatie te controleren of dat ThinApp-pakket op die Windows-desktop voor die gebruiker is geregistreerd. De lokaal geïnstalleerde VMware Identity Manager Desktop-applicatie bepaalt of die applicatie voor die gebruiker is geregistreerd zonder met VMware Identity Manager te communiceren. Als de applicatie op die Windows-desktop voor die gebruiker is geregistreerd, controleert de VMware Identity Manager Desktop-applicatie wanneer deze voor het laatst is gesynchroniseerd met VMware Identity Manager. Als de VMware Identity Manager Desktop-applicatie bevestigt dat de tijd vanaf de laatste synchronisatie binnen de geconfigureerde offline respijtperiode voor de geïnstalleerde client valt, laat de client de applicatie uitvoeren.

Aangezien die DLL uitsluitend beschikbaar is op het Windows-systeem als de VMware Identity Manager Desktop-applicatie is geïnstalleerd, en omdat het proces hws-desktop-client.exe wordt uitgevoerd als de VMware Identity Manager Desktop-applicatie op dat systeem wordt uitgevoerd, moet de VMware Identity Manager Desktop-applicatie op het Windows-systeem worden geïnstalleerd om de ThinApp-pakketten uit te voeren die door VMware Identity Manager worden verspreid en beheerd.

De VMware Identity Manager Desktop-applicatie implementeren om ThinApp-pakketten te gebruiken

De VMware Identity Manager Desktop-applicatie kan worden geïnstalleerd door te dubbelklikken op het EXE-bestand van de installer, dat het uitvoerbare bestand uitvoert met behulp van opdrachtregelopties of dat een script uitvoert dat de opdrachtregelopties gebruikt. Lokale beheerdersrechten zijn vereist om de applicatie te installeren. Voor informatie over het installeren van de VMware Identity Manager Desktop-applicatie door te dubbelklikken op het EXE-bestand van de installer, raadpleegt u de VMware Identity Manager Gebruikershandleiding.

De configuratie van de geïnstalleerde applicatie bepaalt hoe een ThinApp-pakket dat door VMware Identity Manager is verspreid, naar dat Windows-systeem wordt geïmplementeerd. Standaard wordt de client, wanneer de VMware Identity Manager Desktop-applicatie is geïnstalleerd door te dubbelklikken op het EXE-bestand van de installer, geconfigureerd om ThinApp-pakketten te implementeren met behulp van de implementatiemodus COPY_TO_LOCAL met ingeschakelde optie AUTO_TRY_HTTP. Deze standaard installeropties leiden tot wat een downloadimplementatiemodus wordt genoemd. Met de standaardinstellingen COPY_TO_LOCAL en AUTO_TRY_HTTP probeert de clientapplicatie eerst om de ThinApp-pakketten te downloaden door ze naar het eindpunt van het Windows-systeem te kopiëren, en als de eerste poging mislukt, probeert de clientapplicatie de ThinApp-pakketten te downloaden met HTTP.

Als VMware Identity Manager is geconfigureerd voor op account gebaseerde toegang tot uw opslagplaats van ThinApp, kan de clientapplicatie de ThinApp-pakketten downloaden met HTTP. Nadat de ThinApp-pakketten zijn gedownload naar het lokale Windows-systeem, voert de gebruiker de gevirtualiseerde applicaties uit op het lokale systeem.

Om te voorkomen dat de gevirtualiseerde applicaties worden gedownload naar het lokale Windows-systeem en ruimte op het Windows-systeem gebruiken, kunt u ervoor zorgen dat gebruikers de ThinApp-pakketten uitvoeren vanaf de netwerkshare door een zogenaamde streamimplementatiemodus te gebruiken. Om ervoor te zorgen dat gebruikers de ThinApp-pakketten uitvoeren met de streammodus, moet u de VMware Identity Manager Desktop-applicatie op de Windows-systemen installeren met behulp van het opdrachtregelinstallatieproces. De installer heeft opdrachtregelopties die u kunt gebruiken om de implementatiemodus van de runtime in te stellen voor de ThinApp-pakketten. Gebruik de installeroptie RUN_FROM_SHARE om de implementatiemodus van de runtime in te stellen om de ThinApp-pakketten te streamen.

Een methode om de VMware Identity Manager Desktop-applicatie op meerdere Windows-systemen te installeren, is het gebruik van een script om de applicatie op de achtergrond op de Windows-systemen te installeren. U kunt de client op de achtergrond op meerdere Windows-systemen tegelijkertijd installeren.

Opmerking:

Een installatie op de achtergrond geeft geen berichten of vensters weer tijdens het installatieproces.

U stelt een waarde in op het script om aan te geven of de clients die door dat script zijn geïnstalleerd, ThinApp-pakketten implementeren met de ThinApp- streammodus, of de optie RUN_FROM_SHARE, of een van de downloadmodi van ThinApp, zoals de optie COPY_TO_LOCAL of HTTP_DOWNLOAD.

Het bepalen van de geschikte implementatiemodus voor ThinApp-pakketten op Windows-eindpunten

De configuratie van de VMware Identity Manager Desktop-applicatie op de Windows-eindpunten bepaalt of een ThinApp-pakket dat wordt verspreid met behulp van VMware Identity Manager wordt geïmplementeerd met de ThinApp-streammodus, RUN_FROM_SHARE, of een van de downloadmodi van ThinApp, zoals de optie COPY_TO_LOCAL of HTTP_DOWNLOAD. Wanneer u het script maakt om de VMware Identity Manager Desktop-applicatie op de achtergrond op Windows-eindpunten te installeren, zoals desktopcomputers en laptops, stelt u de opties in die de implementatiemodus van het ThinApp-pakket instellen. Kies de implementatiemodus die het beste past bij de netwerkomgeving voor de geselecteerde eindpunten, door te denken aan details zoals netwerklatentie.

Met de streammodus downloadt de klant, wanneer de VMware Identity Manager Desktop-applicatie met VMware Identity Manager synchroniseert, snelkoppelingen van de applicatie voor de gevirtualiseerde Windows-applicaties van de ThinApp-pakketten naar de Windows-desktop. Wanneer de gebruiker vervolgens de ThinApp-pakketten start, worden de gevirtualiseerde Windows-applicaties uitgevoerd vanaf de bestandsshare waarop de ThinApp-pakketten zich bevinden.

Daarom is de streammodus geschikt voor systemen die altijd zijn verbonden aan de netwerkshare, zoals View-desktops.

Met de downloadmodus moet de gebruiker, bij het eerste gebruik of de eerste update van een ThinApp-pakket, wachten totdat het ThinApp-pakket eerst naar het Windows-systeem is gedownload en totdat snelkoppelingen zijn gemaakt. Na de eerste download start de gebruiker de gevirtualiseerde Windows-applicatie op het lokale Windows-systeem en voert deze uit.

Belangrijk:

Voor niet-permanente View-desktops, ook bekend als zwevende of staatloze View-desktops, wordt u verwacht om de client in te stellen om de ThinApp-streammodus te gebruiken met behulp van de installeroptie van de opdrachtregel /v INSTALL_MODE=RUN_FROM_SHARE wanneer u de client installeert. De optie RUN_FROM_SHARE biedt de meest optimale runtime-ervaring voor het gebruik van ThinApp-pakketten op zwevende View-desktops. Zie Opdrachtregelopties van installatieprogramma voor VMware Identity Manager Desktop.

Tabel 1. ThinApp-implementatiemodus voor de gevirtualiseerde applicaties die als ThinApp-pakketten worden vastgelegd

Modus

Beschrijving

ThinApp-streammodus

In de ThinApp-streammodus worden de gevirtualiseerde applicaties gestreamd elke keer wanneer ze worden gestart. Deze methode vermijdt het gebruik van schijfruimte op de desktop die zou worden gebruikt wanneer de gevirtualiseerde applicaties op de desktop worden gekopieerd. De desktop moet zijn verbonden met de netwerkshare van de ThinApp-pakketten, zodat de applicaties kunnen worden uitgevoerd.

De volgende omgevingen kunnen de vereiste consistentie en stabiliteit leveren:

  • View-desktops, zowel staatloze als permanente, met uitstekende connectiviteit naar de bestandsshare waarop de ThinApp-pakketten zich bevinden.

  • Gebruikers met Windows-desktops die geen View-desktops zijn en die door meerdere gebruikers worden gebruikt. Deze situatie vermijdt de ophoping op de schijf van gedownloade gebruikerspecifieke applicaties en biedt ook snelle toegang tot applicaties zonder een vertraging te veroorzaken voor downloads die specifiek voor een gebruiker zijn.

Het account dat de gebruiker gebruikt om zich aan te melden op het Windows-systeem wordt gebruikt om de ThinApp-pakketten van de netwerkshare te halen. Dat account moet de geschikte machtigingen hebben op de netwerkshare om bestanden op de netwerkshare te lezen en uit te voeren.

ThinApp-downloadmodus

In de downloadmodus van ThinApp worden applicaties gedownload naar het Windows-eindpunt. De gebruiker voert de gevirtualiseerde applicatie lokaal op het eindpunt uit. Mogelijk verkiest u de ThinApp-downloadmodus voor de volgende situaties:

  • Permanente View-desktops

  • Desktops met LAN-verbinding die periodiek offline zijn

  • Een LAN met een slechte netwerklatentie

VMware Identity Manager biedt twee vormen van de ThinApp-downloadmodus: COPY_TO_LOCAL en HTTP_DOWNLOAD. Als de client is geconfigureerd voor COPY_TO_LOCAL, moet het Windows-eindpunt aan hetzelfde domein worden toegevoegd als de bestandsshare, tenzij de optie AUTO_TRY_HTTP is ingeschakeld en VMware Identity Manager is geconfigureerd voor op account gebaseerde toegang tot de netwerkshare van ThinApp-pakketten.

Wanneer de optie AUTO_TRY_HTTP is ingeschakeld en VMware Identity Manager is geconfigureerd voor op account gebaseerde toegang, als het Windows-eindpunt niet is toegevoegd aan hetzelfde domein en de eerste poging om de ThinApp-pakketten te downloaden mislukt, probeert de VMware Identity Manager Desktop-applicatie automatisch de ThinApp-pakketten te downloaden met het HTTP-protocol, zoals voor de modus HTTP_DOWNLOAD. Met HTTP_DOWNLOAD hoeft het Windows-eindpunt niet aan hetzelfde domein te worden toegevoegd als de bestandsshare. De kopieer- en synchronisatietijden zijn echter bij het gebruik van HTTP_DOWNLOAD aanzienlijk langer dan wanneer u COPY_TO_LOCAL gebruikt.

Belangrijk:

Als VMware Identity Manager niet is ingeschakeld voor op account gebaseerde toegang, werkt downloaden met het HTTP-protocol niet, zelfs als AUTO_TRY_HTTP is ingeschakeld of als de client is geconfigureerd met de optie HTTP_DOWNLOAD.

Wanneer u COPY_TO_LOCAL gebruikt, wordt het account dat de gebruiker gebruikt om zich aan te melden op het Windows-systeem gebruikt om de ThinApp-pakketten van de netwerkshare te halen. Dat account moet de geschikte machtigingen hebben op de netwerkshare om bestanden op de netwerkshare te lezen en te kopiëren. Wanneer u HTTP_DOWNLOAD gebruikt, is het sharegebruikersaccount, dat u invoert in de Beheerconsole wanneer u toegang configureert van VMware Identity Manager naar de netwerkshare van de ThinApp-pakketten, het account dat wordt gebruikt om de ThinApp-pakketten te downloaden. Dat sharegebruikersaccount moet een leesmachtiging hebben op de netwerkshare van de ThinApp-pakketten om de bestanden van de netwerkshare te kopiëren.

De netwerkshare van de ThinApp-pakketten moet ook voldoen aan de geschikte vereisten voor de implementatiemodus die u instelt voor de Windows-eindpunten. Zie Installatie en configuratie van VMware Identity Manager.