Voor elk knooppunt in de cluster upgradet u VMware Identity Manager voor Windows. Tijdens de upgrade kunt u enige uitvaltijd verwachten, dus plan de timing van uw upgrade goed.

Voorwaarden

 • Stop alle knooppunten, behalve het knooppunt van de load balancer.

Procedure

 1. Dubbelklik op het installatieprogramma voor VMware Identity Manager.

  Voer het installatieprogramma uit met een account met beheerdersrechten.

 2. Klik op Volgende om de upgrade te starten.
 3. Accepteer de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) en klik op Volgende.
 4. Als het Customer Experience Improvement Program niet is ingeschakeld, wordt u gevraagd om deel te nemen aan het programma. In het dialoogvenster Customer Experience Improvement Program is de standaardactie ingesteld op Ja.

  Dit product neemt deel aan het Customer Experience Improvement Program (CEIP) van VMware. Details over de gegevens die via het CEIP worden verzameld en het doel waarvoor deze worden gebruikt door VMware, vindt u in het Trust & Assurance Center op http://www.vmware.com/trustvmware/ceip.html. Als u niet wilt deelnemen aan het CEIP van VMware voor dit product, selecteert u het vakje niet.

  U kunt het CEIP op elk gewenst moment na de installatie verlaten en ook altijd opnieuw deelnemen aan het programma.

  Opmerking:

  Als uw netwerk is geconfigureerd voor toegang tot internet via HTTP-proxy, om de gegevens die via het CEIP worden verzameld naar VMware te verzenden, moet u de proxyinstellingen op de VMware Identity Manager-machine aanpassen.

 5. De vereisten voor VMware Identity Manager worden weergegeven. Het installatieprogramma controleert op de vereiste modules. U wordt gevraagd om ontbrekende modules te installeren.
 6. Selecteer de directory waarin u de VMware Identity Manager-service wilt installeren.
 7. Bevestig in het configuratievenster of de interne hostnaam en het poortnummer 443 van de interne server correct zijn en klik op Volgende.
 8. Schakel in het dialoogvenster Serviceaccount van VMware Identity Manager het selectievakje in als u de service als Windows-domeingebruiker wilt uitvoeren en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord van het domeinaccount in dat u wilt gebruiken. De gebruikersnaam moet in de indeling DOMEIN\gebruikersnaam worden ingevoerd.

  Voer de service in de volgende gevallen als domeingebruiker uit.

  • Als u van plan bent verbinding te maken met Active Directory (geïntegreerde Windows-verificatie).

  • Als u van plan bent Kerberos-verificatie met de KDC van het bedrijf te gebruiken.

  • Als u van plan bent Horizon (View) te integreren met VMware Identity Manager en gebruik wilt maken van de optie Directorysynchronisatie uitvoeren.

  Als u geen domeingebruikersaccount gebruikt, wordt de service uitgevoerd als lokaal systeem.

 9. Klik op Installeren om de upgrade te starten.

  De volgende acties worden tijdens de upgrade uitgevoerd.

  • De bestanden in die directory worden geüpgraded naar de nieuwste versie van VMware Identity Manager.

 10. Klik op Voltooien.

Volgende stappen

Upgrade de andere knooppunten in het cluster.

Als u SQL Server-beschikbaarheidsgroepen hebt uitgeschakeld, schakelt u de beschikbaarheidsgroepen opnieuw in. Zie AlwaysOn-beschikbaarheidsgroepen opnieuw inschakelen.

Als u de rol db_owner voor de upgrade hebt toegevoegd, kunt u deze rol uitschakelen. Zie Wijzig Rollen op database-niveau.