Nadat u de virtual appliance van de connector heeft geïmplementeerd, stelt u een directory in de VMware Identity Manager-console in. U kunt gebruikers en groepen in uw bedrijfsdirectory synchroniseren naar de VMware Identity Manager-service.

VMware Identity Manager biedt ondersteuning voor de integratie van de volgende directorytypen.

  • Active Directory via LDAP

  • Active Directory, Geïntegreerde Windows-verificatie

  • LDAP-directory

Raadpleeg Uw bedrijfsdirectory integreren met VMware Identity Manager voor meer informatie.

Opmerking:

U kunt ook lokale directory's maken in de VMware Identity Manager-service. Zie Lokale directory's gebruiken.

Procedure

  1. Klik op de koppeling op de pagina Instellen is voltooid. Deze pagina wordt weergegeven zodra u de connector hebt geactiveerd.

    Het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer > Directory's wordt weergegeven.

  2. Klik op Directory toevoegen en selecteer het directorytype dat u wilt toevoegen.
  3. Volg de wizard om de configuratiegegevens van de directory in te voeren, selecteer de groepen en gebruikers die u wilt synchroniseren en synchroniseer gebruikers met de VMware Identity Manager-service.

    Raadpleeg Uw bedrijfsdirectory integreren met VMware Identity Manager voor meer informatie over het instellen van een directory.

Volgende stappen

Klik op het tabblad Gebruikers en groepen en controleer of gebruikers zijn gesynchroniseerd.