U kunt het standaard toegangsbeleid bewerken om de beleidsregels te wijzigen, en u kunt beleidsregels die specifiek voor een applicatie zijn bewerken om applicaties toe te voegen of te verwijderen, en om de beleidsregels te wijzigen.

Over deze taak

U kunt op elk moment een applicatiespecifiek toegangsbeleid verwijderen. Het standaardtoegangsbeleid is permanent. U kunt het standaardbeleid niet verwijderen.

Voorwaarden

Procedure

  1. Selecteer Standaardbeleid bewerken op het tabblad Beleidsregels van de beheerconsole.
  2. Selecteer de regel die u wilt bewerken in de kolom Verificatiemethode in het gedeelte Beleidsregels.

    De pagina Een beleidsregel bewerken met de bestaande configuratie wordt weergegeven.

  3. Als u de verificatievolgorde wilt configureren, selecteert u in het vervolgkeuzemenu dan moet de gebruiker verificatie uitvoeren met de volgende methode de verificatiemethode die als eerste moet worden toegepast.
  4. (Optioneel) Als u een alternatieve verificatiemethode wilt configureren als de eerste verificatie mislukt, selecteert u een andere ingeschakelde verificatiemethode in het volgende vervolgkeuzemenu.

    U kunt meerdere alternatieve verificatiemethoden aan een regel toevoegen.

  5. Klik op Opslaan en klik opnieuw op Opslaan op de pagina Beleid.

Resultaten

Het bewerkte beleid wordt direct toegepast.

Volgende stappen

Als het beleid een toegangsbeleid is voor een specifieke applicatie, kunt u het beleid dat is ingesteld voor de applicaties ook toepassen via de pagina Catalogus. Zie Een web- of desktopapplicatiespecifiek beleid toevoegen.