Om veilige toegang tot de app-portal voor gebruikers te verlenen en om web- en desktopapplicaties te starten, configureert u toegangsbeleid. Toegangsbeleid bevat regels die criteria vastleggen waaraan moet worden voldaan om aan te melden bij de app-portal en gebruik te maken van de bronnen.

Beleidsregels wijzen het IP-adres toe dat het verzoek indient bij netwerkbereiken en geven het type apparaat aan dat gebruikers kunnen gebruiken om zich aan te melden. De regel definieert de verificatiemethoden en het aantal uur dat de verificatie geldig is. U kunt een of meer groepen selecteren om ze te koppelen aan de toegangsregel.

De VMware Identity Manager bevat een standaardbeleid die de toegang regelt tot de service als geheel. Dit beleid is ingesteld om toegang te verlenen tot alle netwerkbereiken, vanaf alle apparaattypen, voor alle gebruikers. De sessietime-out is acht uur en de verificatiemethode is wachtwoordverificatie. U kunt het standaardbeleid bewerken.

Opmerking:

Het beleid beheert de duur van een applicatiesessie niet. Het beleid beheert de hoeveelheid tijd die gebruikers krijgen om een applicatie te starten.