De VMware Identity Manager Connector-logboekbestanden kunnen u helpen om problemen op te sporen en op te lossen. U vindt de logboekbestanden in de directory InstallDirectory\VMware Identity Manager\Connector\opt\vmware\horizon\workspace\logs.

De volgende logboekbestanden zijn het meest relevant.

Tabel 1. Logboekbestanden
Onderdeel Locatie van Logboekbestand in Windows. Beschrijving
Configuratielogboekbestanden InstallDirectory\VMware Identity Manager\Connector\opt\vmware\horizon\workspace\logs\configurator.log Aanvragen die de configurator van de REST-client en de webinterface ontvangt.
Connectorlogboekbestanden InstallDirectory\VMware Identity Manager\Connector\opt\vmware\horizon\workspace\logs\connector.log Een record van elke ontvangen aanvraag van de webinterface. Elke logboekvermelding bevat tevens de verzoek-URL, het tijdstempel en de uitzonderingen. Er worden geen synchronisatie-acties geregistreerd.
InstallDirectory\VMware Identity Manager\Connector\opt\vmware\horizon\workspace\logs\connector-dir-sync.log Berichten over de synchronisatie van directory's.
Apache Tomcat-logboeken InstallDirectory\VMware Identity Manager\Connector\opt\vmware\horizon\workspace\logs\catalina.log Apache Tomcat-registraties van berichten die niet in andere logboekbestanden zijn geregistreerd.

U kunt ook een logboekbestandsbundel downloaden van de VMware Identity Manager Connector-beheerpagina's op https://connectorhostname:8443/cfg/login. Meld u als beheerder aan en klik op Locaties van logboekbestanden.