U kunt het logboekniveau van de VMware Identity Manager Connector instellen op FOUTOPSPORING om aanvullende informatie die u kan helpen bij het oplossen van problemen, in een logboek op te slaan.

Procedure

 1. Meld u aan bij de Windows-server waarop de connector is geïnstalleerd.
 2. Stop de IDM Connector-service.
 3. Ga naar de directory INSTALL_DIR\VMware Identity Manager\Connector\usr\local\horizon\conf\.
 4. Werk het logboekniveau in de bestanden cfg-log4j.properties en hc-log4j.properties bij. Dit zijn de meest gebruikte log4j-bestanden voor de connector.
  1. Bewerk het bestand.
  2. Vervang INFO door DEBUG op de regels waarvoor het logboekniveau is ingesteld op INFO.
   Bijvoorbeeld, wijzig:

   rootLogger.level=INFO

   in:

   rootLogger.level=DEBUG

  3. Sla het bestand op.
 5. Start de IDM Connector-service.