Als u de VMware Identity Manager Connector wilt implementeren, moet u ervoor zorgen dat uw systeem aan de betreffende vereisten voldoet.

Compatibiliteit tussen de VMware Identity Manager-service en -connector

U kunt de VMware Identity Manager Connector gebruiken met de VMware Identity Manager Cloud-service of met de virtual appliance van de VMware Identity Manager-service op locatie.

Met de VMware Identity Manager Cloud-service kunt u alle ondersteunde versies van de connector gebruiken. Het gebruik van de nieuwste versie van de connector wordt echter aanbevolen.

Met de VMware Identity Manager-service op locatie kunt u ondersteunde connectorversies gebruiken die identiek zijn aan of lager zijn dan de serviceversie. Bijvoorbeeld, met de VMware Identity Manager 19.03-service kunt u connector 19.03 en vroegere versies gebruiken. U kunt geen connectorversie gebruiken die hoger is dan de serviceversie. U kunt de 20.01 Connector bijvoorbeeld niet gebruiken met de 19.03-service. U wordt aanbevolen de nieuwste compatibele versie van de connector te gebruiken.

Voor informatie over ondersteunde versies raadpleegt u https://www.vmware.com/support/policies/lifecycle.html.

Hardwarevereisten

Zorg ervoor dat uw Windows-server aan de volgende hardwarevereisten voldoet.

Tabel 1. Vereisten voor de VMware Identity Manager Connector
Aantal gebruikers Tot 1000 Van 1000 tot 10.000 Van 10.000 tot 25.000 Van 25.000 tot 50.000 Van 50.000 tot 100.000
CPU 2

2 load-balanced servers, elk met 4 CPU's

2 load-balanced servers, elk met 4 CPU's

2 load-balanced servers, elk met 4 CPU's

2 load-balanced servers, elk met 4 CPU's

RAM (GB) per server 6 Elk 6 Elk 8 Elk 16 Elk 16
Schijfruimte (GB) 50 Elk 50 Elk 50 Elk 50 Elk 50
Opmerking:
  • CPU-kernen moeten elk 2,0 GHz of hoger zijn. Een Intel-processor is vereist.
  • De vereisten voor de schijfruimte zijn onder meer: 1 GB schijfruimte voor de applicatie VMware Identity Manager Connector, het Windows-besturingssysteem en .NET Runtime. Er wordt extra schijfruimte toegewezen voor logboeken.
  • Zie Java-geheugen voor VMware Identity Manager Connector 19.03 bijwerken om het geheugen te vergroten nadat u de connector hebt geïnstalleerd.

Softwarevereisten

Zorg ervoor dat uw Windows-server aan de volgende softwarevereisten voldoet.

Vereiste Opmerkingen

Windows Server 2019 of

Windows Server 2016 of

Windows Server 2012 R2

Opmerking: Vanaf september 2020 worden Windows Server 2012 en 2008 R2 niet meer ondersteund.
Installeer PowerShell op de server
Opmerking: PowerShell versie 4.0 is vereist als u de installatie in Windows Server 2008 R2 uitvoert.
Opmerking: Vanaf september 2020 worden Windows Server 2012 en 2008 R2 niet meer ondersteund.
Installeer .NET Framework 4.6.2

Netwerkvereisten

Voor het configureren van de onderstaande poorten wordt ervan uitgegaan dat alle verkeer één richting uitgaat (uitgaand) van het brononderdeel naar het doelonderdeel.

Een uitgaande proxy of andere software of hardware voor het beheer van verbindingen mag de uitgaande verbinding van VMware Identity Manager Connector niet beëindigen of weigeren. De uitgaande verbinding die voor VMware Identity Manager Connector is vereist, moet altijd open blijven.

Tabel 2. Poortvereisten voor de VMware Identity Manager Connector
Bron Bestemming Poort Protocol Opmerkingen
VMware Identity Manager Connector VMware Identity Manager-service

VMware Identity Manager-servicehost (installaties op locatie)

443 HTTPS Standaardpoort

Vereist

VMware Identity Manager Connector VMware Identity Manager-load balancer van service (installaties op locatie) 443 HTTPS
Browsers VMware Identity Manager Connector 8443 HTTPS Beheerpoort

Vereist

Browsers VMware Identity Manager Connector 80 HTTP Vereist
Browsers VMware Identity Manager Connector 443 HTTPS Deze poort is alleen vereist voor een connector die in de inkomende modus wordt gebruikt.

Als Kerberos-verificatie is geconfigureerd op de connector, is deze poort vereist.

VMware Identity Manager Connector Active Directory 389, 636, 3268, 3269 Standaardpoorten. Deze poorten kunnen worden geconfigureerd.
VMware Identity Manager Connector DNS-server 53 TCP/UDP

Elke instantie moet toegang hebben tot de DNS-server op poort 53 en inkomend SSH-verkeer moet zijn ingeschakeld op poort 22.

VMware Identity Manager Connector Domeincontroller 88, 464, 135, 445 TCP/UDP Voor Kerberos-verificatie
VMware Identity Manager Connector RSA SecurID-systeem 5500 Standaardpoort. Deze poort kan worden geconfigureerd.
VMware Identity Manager Connector Horizon-verbindingsserver 389, 443

Toegang tot instanties van de Horizon-verbindingsserver voor integraties van Horizon

VMware Identity Manager Connector Integration Broker 80, 443 Toegang tot Integration Broker voor integratie met door Citrix gepubliceerde bronnen.
Belangrijk: Als u Integration Broker installeert op dezelfde Windows-server als de VMware Identity Manager Connector, moet u ervoor zorgen dat de standaardverbindingen voor websites van IIS-server, de HTTP- en HTTPS-bindingpoorten niet in conflict zijn met de poorten die door de VMware Identity Manager Connector worden gebruikt.

De VMware Identity Manager Connector gebruikt poorten 80, 443 en 8443.

Het wordt afgeraden Integration Broker op de server van de VMware Identity Manager Connector te installeren.

VMware Identity Manager Connector syslog-server 514 UDP Voor externe Syslog-server, indien geconfigureerd

In de cloud gehoste IP-adressen voor VMware Identity Manager

(Cloudimplementaties) Zie Knowledge Base-artikel 68035 voor de lijst met IP-adressen van de VMware Identity Manager-service waartoe de VMware Identity Manager Connector toegang moet hebben.

Vereisten voor DNS-records en IP-adressen

Een DNS-vermelding en een statisch IP-adres moeten beschikbaar zijn voor de connector. Voordat u aan de installatie begint, moet u het DNS-record en de IP-adressen voor het gebruiken en configureren van de netwerkinstellingen van de Windows-server ophalen.

Zorg ervoor dat u een geschikte, gebruikersvriendelijke hostnaam voor de connector selecteert als u van plan bent om Kerberos-verificatie te configureren. De hostnaam van de VMware Identity Manager Connector is zichtbaar voor eindgebruikers wanneer Kerberos is geconfigureerd.

Reverse lookup configureren is optioneel. Wanneer u reverse lookup implementeert, moet u een PTR-record definiëren op de DNS-server, zodat de connector de juiste netwerkconfiguratie gebruikt.

U kunt de volgende lijst met voorbeelden van DNS-records gebruiken. Vervang de voorbeeldinformatie door informatie uit uw omgeving. Dit voorbeeld toont forward DNS-records en IP-adressen.

Tabel 3. Voorbeeld van Forward DNS-records en IP-adressen
Domeinnaam Brontype IP-adres
myconnector.company.com De 10.28.128.3

Dit voorbeeld toont reverse DNS-records en IP-adressen.

Tabel 4. Voorbeeld van Reverse DNS-records en IP-adressen
IP-adres Brontype Hostnaam
10.28.128.3 PTR myconnector.company.com

Nadat u de configuratie vlan DNS heeft voltooid, controleert u of de reverse DNS-lookup goed is geconfigureerd. De opdracht host IPaddress moet bijvoorbeeld leiden tot het opzoeken van de DNS-naam.

Opmerking: Als u een load balancer heeft met een Virtual IP-adres (VIP) vóór de DNS-servers, houd er dan rekening mee dat VMware Identity Manager het gebruik van een VIP niet ondersteunt. U kunt meerdere DNS-servers specificeren die door een komma worden gescheiden.
Opmerking: Als u een op Unix of Linux gebaseerde DNS-server gebruikt en van plan bent om de connector toe te voegen aan het domein van Active Directory, zorgt u ervoor dat de juiste servicebronrecords (SRV) voor elke domeincontroller van Active Directory worden gemaakt.

Tijdsynchronisatie

Het configureren van tijdsynchronisatie voor alle instanties van de VMware Identity Manager-service en -connector is vereist om een VMware Identity Manager-implementatie goed te laten functioneren.

Zie Tijdsynchronisatie voor VMware Identity Manager Connector configureren (Windows) voor informatie over het configureren van tijdsynchronisatie voor VMware Identity Manager Connector.

Voor informatie over het configureren van tijdsynchronisatie voor de VMware Identity Manager-service raadpleegt u VMware Identity Manager voor Linux installeren en configureren en VMware Identity Manager voor Windows installeren en configureren.

Ondersteunde Active Directory-versies

Een Active Directory-omgeving die bestaat uit één domein van Active Directory, meerdere domeinen in één forest van Active Directory of meerdere domeinen verdeeld over meerdere forests van Active Directory.

VMware Identity Manager ondersteunt Active Directory op Windows Server 2012 R2, 2016 en 2019 met een functieniveau Domein en een functieniveau Forest van Windows 2003 en hoger.

Opmerking: Vanaf september 2020 worden Windows Server 2008, 2008 R2 en 2012 niet meer ondersteund.
Opmerking: Voor bepaalde functies is mogelijk een hoger functioneel niveau vereist. Bijvoorbeeld: als u wilt dat gebruikers de Active Directory-wachtwoorden kunnen wijzigen via Workspace ONE, moet het functionaliteitsniveau Domein Windows 2008 of hoger zijn.

Beperking op aantal connectoren

De VMware Identity Manager-console kan slechts 20 oude connectoren (19.03 connectoren of lager) weergeven. Afhankelijk van de versie van de VMware Identity Manager-service die u gebruikt, worden oude connectoren weergegeven op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen > Connectoren of op de pagina Identiteits- en toegangsbeheer > Instellen > Oude connectoren. Voeg niet meer dan 20 oude connectorinstanties toe aan de service.

Deze beperking is niet van toepassing op Workspace ONE Access Connector 20.01 of hoger.