Schakel Compliance van apparaat in op de Workspace ONE UEM-configuratiepagina van VMware Workspace ONE Access en configureer Compliance van apparaat op de pagina Beheren > Verificatiemethoden.

Nadat Compliance van apparaat is geconfigureerd, kunnen de toegangsbeleidsregels worden geconfigureerd om de Workspace ONE UEM-server te controleren op de compliancestatus van een apparaat wanneer gebruikers zich aanmelden vanaf hun apparaat. Zie Compliancecontrole voor met Workspace ONE UEM beheerde apparaten inschakelen.

Procedure

 1. Selecteer Instellen > Workspace ONE UEM op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer van de Workspace ONE Access-console.
 2. Selecteer Inschakelen in de sectie Compliance van apparaat en klik op Opslaan.
 3. Ga op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer naar Beheren > Verificatiemethoden.
 4. Klik in de kolom Configureren op het potloodpictogram naast Compliance van apparaat (met Workspace ONE UEM).
 5. Schakel de verificatie Compliance van apparaat in en stel het maximaal toegestane aantal mislukte aanmeldpogingen in. De overige tekstvakken worden vooraf ingevuld met de geconfigureerde Workspace ONE UEM-waarden.
  Optie Beschrijving
  Compliance-adapter van apparaat inschakelen Selecteer dit selectievakje om Workspace ON UEM-wachtwoordverificatie in te schakelen.
  URL voor Workspace ONE UEM Beheerdersconsole Vooraf ingevuld met de Workspace ONE UEM -URL die u op de pagina AirWatch-configuratie heeft ingesteld.

  Workspace ONE UEM API-sleutel

  Vooraf ingevuld met de API-sleutel van de Workspace ONE UEM -beheerder.

  Het voor verificatie gebruikte certificaat Vooraf ingevuld met het certificaat AirWatch Cloud Connector
  Wachtwoord voor certificaat Vooraf ingevuld met het wachtwoord van het certificaat AirWatch Cloud Connector.
 6. Klik op Opslaan.
  Belangrijk: Wanneer de AirWatch Cloud Connector-software wordt geüpgraded, moet u ook de Workspace ONE UEM-configuratie in de Workspace ONE Access-console bijwerken.

Volgende stappen

Koppel de verificatiemethode Compliance van apparaat in de ingebouwde identiteitsprovider. Zie Verificatiemethoden in de Workspace ONE Access-identiteitsproviders beheren.

Configureer het standaardtoegangsbeleid om regels te maken voor het gebruik van Compliance van apparaat met Workspace ONE UEM. Zie Regels voor compliancecontrole configureren.