Met Workspace ONE Access kunt u ThinApp-pakketten centraal distribueren en beheren. ThinApp-pakketten zijn gevirtualiseerde Windows-applicaties en worden gebruikt op Windows-systemen. Gemachtigde gebruikers die de applicatie Workspace ONE Access Desktop hebben geïnstalleerd op hun Windows-systemen, kunnen de ThinApp-pakketten waarvoor zij rechten hebben op die Windows-systemen starten en gebruiken.

Belangrijk: ThinApp-integratie is niet beschikbaar voor de Workspace ONE Access 20.01 Connector. Als u verpakte ThinApp-applicaties wilt gebruiken, gebruikt u de VMware Identity Manager Connector (Linux) versie 2018.8.1.0.

In de aanpassings- en bouwprocedures van ThinApp maakt u een virtuele applicatie vanuit een Windows-applicatie. Die gevirtualiseerde Windows-applicatie kan op een Windows-systeem worden uitgevoerd zonder dat de oorspronkelijke Windows-applicatie geïnstalleerd hoeft te zijn. Het ThinApp-pakket is de reeks virtuele applicatiebestanden die is gegenereerd door de aanpassings- en bouwprocedures van ThinApp in een Windows-applicatie. Het pakket omvat het primaire gegevensbestand en de instappuntbestanden om toegang te krijgen tot de Windows-applicatie.

Niet elk ThinApp-pakket is compatibel met Workspace ONE Access. Wanneer u een Windows-applicatie vastlegt, wordt door de standaardinstellingen tijdens het ThinApp-proces voor vastleggen en bouwen een pakket gemaakt dat niet via Workspace ONE Access kan worden gedistribueerd en beheerd. U maakt een ThinApp-pakket dat Workspace ONE Access kan verspreiden en beheren door de juiste parameters in te stellen tijdens de aanpassings- en bouwprocedures. Raadpleeg de VMware ThinApp-documentatie voor uitgebreide informatie over ThinApp-functies en de juiste parameters om een pakket te maken dat compatibel is met Workspace ONE Access.

Nadat u Workspace ONE Access met uw ThinApp-opslagplaats hebt geïntegreerd, kunt u in uw catalogus die ThinApp-pakketten in de opslagplaats zien die door Workspace ONE Access kunnen worden gedistribueerd en beheerd. Wanneer de ThinApp-pakketten in uw Workspace ONE Access catalogus worden weergegeven, kunt u gebruikers en groepen rechten voor die ThinApp-pakketten geven en optioneel informatie voor het volgen van licenties voor elk pakket configureren.

Belangrijk: Integratie met ThinApp wordt alleen met de oude Workspace ONE Access Connector voor Linux ondersteund. Deze wordt niet ondersteund met de Windows-connector.