Wanneer u Workspace ONE Access toegang tot uw ThinApp-pakketten hebt geconfigureerd, kan uw IT-omgeving dusdanig wijzigen dat uw ThinApp-pakketten op een nieuwe locatie staan. Werk in de Workspace ONE Access-console het pad naar de nieuwe locatie bij wanneer een dergelijke situatie zich voordoet.

Voorwaarden

Controleer of de nieuwe gedeelde locatie netwerkshare voldoet aan de vereisten voor een netwerkshare, zoals beschreven in Workspace ONE Access-vereisten voor ThinApp-pakketten en de opslagplaats netwerkshare.

Procedure

  1. Meld u aan bij de Workspace ONE Access-console.
  2. Selecteer het tabblad Catalogus > Verzameling van virtuele apps.
  3. Selecteer de ThinApp-verzameling en klik op Bewerken.
  4. Klik in de wizard ThinApp bewerken op Configuratie om naar de pagina Configuratie te gaan.
  5. Wijzig de waarde in het tekstvak Pad naar de nieuwe gedeelde map waar de ThinApp-pakketten staan in UNC-padindeling.
  6. (Optioneel) Wanneer de nieuwe share een DFS-share is, schakelt u het selectievakje Toegang op basis van accounts inschakelen in en voert u de naam en het wachtwoord van een gebruiker in die leestoegang voor die netwerkshare heeft.
  7. Klik op Volgende en vervolgens op Opslaan.