Tijdens het opzetten van de Horizon-pods zorgt u ervoor dat u voldoet aan de vereisten voor de Workspace ONE Access-integratie.

  • Implementeer Horizon-verbindingsservers op standaardpoort 443 of op een aangepaste poort.
  • Verifieer of u voor elke Horizon-verbindingsserver in uw configuratie een DNS-vermelding en een IP-adres hebt die tijdens reverse lookup kunnen worden omgezet. Voor Workspace ONE Access is reverse lookup vereist voor de Horizon-verbindingsservers, Horizon Security Server en load balancer. Als reverse lookup niet op de juiste manier is geconfigureerd, mislukt de Workspace ONE Access-integratie met Horizon.
  • Implementeer en configureer Horizon-pools en -desktops met rechten die zijn ingesteld voor Active Directory-gebruikers en -groepen. Zorg ervoor dat gebruikers over de juiste rechten beschikken.
  • Terwijl u desktop-groepen configureert, zorgt u ervoor dat u in Instellingen op afstand de optie Automatisch afmelden nadat de verbinding is verbroken op 1 of 2 minuten instelt in plaats van onmiddellijk.
  • Zorg ervoor dat u pools in de rootmap van de Horizon-server maakt. Als u pools in een andere map maakt dan de rootmap, kan Workspace ONE Access geen query voor die Horizon-pools en -rechten uitvoeren.
  • U wordt aanbevolen om de vervaldatum van de SAML-metagegevens op de Horizon-verbindingsservers uit te breiden tot 1 jaar. Zie De vervaldatum van metagegevens van de serviceprovider op de View-verbindingsserver wijzigen voor meer informatie.
  • Als u Horizon 7.13 of hogere versies met Workspace ONE Access integreert, zien eindgebruikers altijd de optie in Intelligent Hub om applicaties en desktops in een browser te starten. Als HTML Access echter niet is geïnstalleerd op de Horizon Connection Servers, start de browser niet. Voor Horizon 7.13 en hogere versies moet u HTML Access op de Horizon Connection Servers installeren. Zie de documentatie voor VMware Horizon HTML Access voor meer informatie.