Voor de integratie van Horizon Cloud-desktops en -applicaties met de Workspace ONE Access-service, maakt u een of meer verzamelingen van virtuele apps in de console, configureert u gegevens van de Horizon Cloud-tenant in de verzameling en synchroniseert u bronnen en rechten van de Horizon Cloud-tenant. U configureert ook SAML-verificatie om vertrouwen tussen de Horizon Cloud-tenant en de Workspace ONE Access-service tot stand te brengen.