Als u problemen met het upgradeproces wilt oplossen, controleert u het installatielogboekbestand, Workspace_ONE_Access_Connector_Installer.log, dat tijdens de upgrade wordt gemaakt in de installatiedirectory van de connector.

U kunt ook de installatielogboekbestanden voor de directorysynchronisatie-, gebruikersverificatie- en Kerberos-verificatieservices weergeven in de directory INSTALL_DIR\Workspace One Access\.

Zie Logboekbestanden van Workspace ONE Access Connector openen voor meer informatie over logboekbestanden van de connector.

De opdracht tail uitvoeren in logboekbestanden voor de connector

U kunt de opdracht tail uitvoeren in logboekbestanden om de onderste n regels in een logboekbestand te bekijken. U kunt ook de optie -wait gebruiken met de opdracht tail om de logboekbestanden te controleren. Met de optie -wait wordt het opgegeven aantal regels elke keer dat het logboek wordt bijgewerkt, naar de console afgedrukt.

  1. Open Windows PowerShell op de connectorserver.
  2. Ga naar de map met het logboekbestand.
  3. Voer de volgende opdracht in:

    Get-Content logFile -Tail numberOfLines –wait

    Bijvoorbeeld:

    Get-Content eds-service.log -Tail 2 –wait