Als u fouten wilt opsporen en problemen wilt oplossen, kunt u de logboekbestanden voor de Workspace ONE Access Connector bekijken, die zijn opgeslagen op de connectorserver. De directorysynchronisatie-, gebruikersverificatie- en Kerberos-verificatieservices hebben elk hun eigen logboekbestanden.

Type logboekbestand Locatie van logboekbestand Beschrijving
Logboekbestand van installatie ConnectorInstallerFolder\Workspace_ONE_Access_Connector_Installer.log Berichten over de installatie
Logboekbestanden van de gebruikersverificatieservice INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\User Auth Service\logs\eas-service.log Berichten over verificatie
Logboekbestanden van de directorysynchronisatieservice INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Directory Sync Service\logs\eds-service.log Berichten over de synchronisatie van directory's.
Logboekbestanden van de Kerberos-verificatieservice INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Kerberos Auth Service\logs\eks-service.log Berichten over Kerberos-verificatie
Logboeken van de bedrijfsservices-vertex INSTALL_DIR/User Auth Service/logs/eas-vertx-access.log

INSTALL_DIR/Directory Sync Service/logs/eds-vertx-access.log

INSTALL_DIR/Kerberos Auth Service/logs/eks-vertx-access.log

Informatie over de API-aanvragen voor de bedrijfsservices.
Standaarduitvoerlogboeken van het bedrijfsservicesproces INSTALL_DIR/User Auth Service/logs/UserAuthService.out.log

INSTALL_DIR/Directory Sync Service/logs/DirectorySyncService.out.log

INSTALL_DIR/Kerberos Auth Service/logs/KerberosAuthService.out.log

Informatie over het proces dat de bedrijfsservices uitvoert.
Standaardfoutenlogboeken van het bedrijfsservicesproces INSTALL_DIR/User Auth Service/logs/UserAuthService.err.log

INSTALL_DIR/Directory Sync Service/logs/DirectorySyncService.err.log

INSTALL_DIR/Kerberos Auth Service/logs/KerberosAuthService.err.log

Foutinformatie over het proces dat de bedrijfsservices uitvoert.
Wrapperlogboeken van het bedrijfsservicesproces INSTALL_DIR/User Auth Service/logs/UserAuthService.wrapper.log

INSTALL_DIR/Directory Sync Service/logs/DirectorySyncService.wrapper.log

INSTALL_DIR/Kerberos Auth Service/logs/KerberosAuthService.wrapper.log

Informatie over het proces dat de bedrijfsservices uitvoert, zoals Java-opties en de proces-ID.

De foutopsporingsmodus inschakelen voor logboekbestanden voor de connector

Om problemen met uw implementatie op te lossen, kunt u de DEBUG-modus inschakelen voor de bestanden servicenaam-service.log zodat DEBUG-berichten naar de logboekbestanden worden geschreven. Deze berichten geven u meer gedetailleerde informatie over het probleem.

Ga als volgt te werk om de DEBUG-modus in te schakelen:

 1. Meld u aan bij de connectorserver.
 2. Bewerk het bestand log4j2-override.xml voor de service waarvoor u problemen probeert op te lossen.
  • Als u het logboekniveau voor de directorysynchronisatieservice wilt aanpassen, bewerkt u het bestand INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Directory Sync Service\conf\log4j2-override.xml.
  • Als u het logboekniveau voor de gebruikersverificatieservice wilt aanpassen, bewerkt u het bestand INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\User Auth Service\conf\log4j2-override.xml.
  • Als u het logboekniveau voor de Kerberos-verificatieservice wilt aanpassen, bewerkt u het bestand INSTALL_DIR\Workspace ONE Access\Kerberos Auth Service\conf\log4j2-override.xml.
 3. Wijzig INFO op de volgende regels in DEBUG:
  <Loggers>
    <Logger name="com.vmware" level="INFO"/>
   </Loggers>
  
   <Loggers>
    <Root level="INFO">
     <AppenderRef ref="asyncFileLogger"/>
    </Root>
   </Loggers>
 4. Sla het bestand op.

De wijzigingen worden over een paar minuten van kracht. DEBUG-modus is ingeschakeld voor het bestand servicenaam-service.log van de service. Als u bijvoorbeeld het bestand log4j2-override.xml van de directorysynchronisatieservice heeft bewerkt, wordt de DEBUG-modus ingeschakeld voor het bestand eds-service.log.

De opdracht tail uitvoeren in logboekbestanden voor de connector

U kunt de opdracht tail uitvoeren in logboekbestanden om de onderste n regels in een logboekbestand te bekijken. U kunt ook de optie -wait gebruiken met de opdracht tail om de logboekbestanden te controleren. Met de optie -wait wordt het opgegeven aantal regels elke keer dat het logboek wordt bijgewerkt, naar de console afgedrukt.

 1. Open Windows PowerShell op de connectorserver.
 2. Ga naar de map met het logboekbestand.
 3. Voer de volgende opdracht in:

  Get-Content logFile -Tail numberOfLines –wait

  Bijvoorbeeld:

  Get-Content eds-service.log -Tail 2 –wait

Aanvullende informatie

Zie De grootte van logboekbestanden en het aantal logboekbestanden voor de Workspace ONE Access Connector uitbreiden voor informatie over het uitbreiden van de grootte van logboekbestanden en het aantal logboekbestanden.