Installatie van de Kerberos-verificatieservice, een onderdeel van de Workspace ONE Access Connector, mislukt met het foutbericht Failed to run KerberosAuthService as DOMAIN\username als het wachtwoord van het domeingebruikersaccount niet-ondersteunde tekens bevat. Gebruik deze informatie om het probleem op te lossen.

Wanneer u de Kerberos-verificatieservice installeert, voert u het domeingebruikersaccount in dat moet worden gebruikt om de service uit te voeren. De Kerberos-verificatieservice ondersteunt alleen de volgende speciale tekens in het wachtwoord van het domeingebruikersaccount:

@!*

Als het wachtwoord andere speciale tekens bevat, mislukt de installatie van de Kerberos-verificatieservice en wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Failed to run KerberosAuthService as DOMAIN\username. Voer de service handmatig uit als de geselecteerde gebruiker na de installatie.

Voer het script setupKerberos.bat uit om dit probleem op te lossen. Het script ondersteunt de volgende speciale tekens in het wachtwoord van het domeingebruikersaccount:

~`!@#$%^&*()-_+|[]{};:',<.>/?
  1. Ga op de Windows-server van de connector naar de directory InstallDir\Workspace_ONE_Access\Support\scripts.
  2. Klik met de rechtermuisknop op setupkerberos.bat en selecteer Als administrator uitvoeren.
  3. Voer het domeingebruikersaccount en het wachtwoord in dat alleen speciale tekens bevat die worden ondersteund.

    Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven nadat het script is uitgevoerd.

  4. Start of herstart de VMware Kerberos-verificatieservice.