U moet de bestanden runtime-config.properties in de Workspace ONE Access-appliances in het secundaire datacenter bewerken om de appliances voor alleen-lezen toegang te configureren. Wijzig ook de JDBC-URL op de knooppunten van het secundaire datacenter als u geen technologieën zoals SQL Server AlwaysOn gebruikt.

Voer deze wijzigingen door in elke Workspace ONE Access-appliance in het secundaire datacenter.

Procedure

 1. Meld u met behulp van een SSH-client als rootgebruiker aan bij de Workspace ONE Access-appliance.
 2. Open het bestand /usr/local/horizon/conf/runtime-config.properties.
 3. Configureer de Workspace ONE Access-appliance voor alleen-lezen toegang door de volgende regel toe te voegen:
  read.only.service=true
 4. Voeg de volgende regel toe aan het bestand:
  cache.service.type=ehcache
  Opmerking: cache.service.type=ehcache is vereist als u read.only.service=trueinstelt. Als read.only.service=false of als de read.only.service-sleutel niet is opgegeven, wordt de standaardwaarde cache.service.type=rds.
 5. Stel de waarde van de vermelding ehcache.replication.rmi.servers in op de volledig gekwalificeerde domeinnamen (FQDN) van de andere knooppunten in het secundaire datacenter. Gebruik een dubbele punt : als scheidingsteken.
  Voor dit voorbeeld hebben we drie knooppunten in het secundaire datacenter ( sva1.example.com, sva2.example.com en sva3.example.com). Het huidige knooppunt is sva1.example.com. Configureer de vermelding als volgt.
  ehcache.replication.rmi.servers=sva2.example.com:sva3.example.com
 6. Sla het bestand op.
 7. Wijzig de JDBC-URL op de knooppunten van het secundaire datacenter als u geen technologieën zoals SQL Server AlwaysOn gebruikt.
 8. Start de Tomcat-server van de appliance opnieuw.
  service horizon-workspace restart
 9. Herhaal de voorgaande stappen op de resterende knooppunten in het secundaire datacenter.
  In dit voorbeeld zijn de overige knooppunten die moeten worden geconfigureerd: sva2.example.com en sva3.example.com.