Als u de offline-upgrade wilt uitvoeren met een lokale webserver, bereidt u de webserver voor om het upgradebestand te hosten, configureert u de bestaande appliance van Workspace ONE Access 21.08.X, om te verwijzen naar de webserver en voert u de upgrade uit.

Een lokale webserver voorbereiden voor offline-upgrade

Voordat u de offline-upgrade start, moet u de lokale webserver instellen door een directorystructuur te maken met daarin een subdirectory voor de virtual appliance van Workspace ONE Access.

Tijdens de upgrade kunt u enige uitvaltijd verwachten en u dient de timing van uw upgrade goed te plannen.

Vereisten

 • Voer de algemene vereisten voor offline-upgrades uit. Zie Voorwaarden voor een offline-upgrade van Workspace ONE Access.
 • Download het offline-upgradepakket voor VMware Workspace ONE Access, identity-manager-22.09.0.0-buildNumber-updaterepo.zip, vanaf de VMware Workspace ONE Access-productdownloadpagina op my.vmware.com.
 • Als u een webserver (IIS) gebruikt, moet u de webserver configureren om speciale tekens in bestandsnamen toe te staan. U configureert dit door in het gedeelte Filtering aanvragen de optie Dubbele escapetekens toestaan te selecteren.

Procedure

 1. Maak een directory in de webserver op http://YourWebServer/VM/ en kopieer het gedownloade zipbestand naar deze locatie.
 2. Controleer of uw webserver MIME-typen voor .sig (tekst/standaard) en .sha256 (tekst/standaard) bevat.

  Zonder deze MIME-typen kan de webserver niet controleren of er updates zijn.

 3. Pak het bestand uit.

  De inhoud van het uitgepakte ZIP-bestand wordt verkregen via http://YourWebServer/VM/.

  De uitgepakte inhoud van het bestand bevat de volgende subdirectory's: /manifest en /package-pool.

 4. Voer de volgende updatelocal.hzn-opdracht uit om de controleren of de URL geldige update-inhoud bevat.
  /usr/local/horizon/update/updatelocal.hzn checkurl http://YourWebServer/VM

De appliance configureren en offline upgraden

Configureer de Workspace ONE Access-appliance zodat deze naar de lokale webserver verwijst om een offline-upgrade uit te voeren. Upgrade dan de appliance.

Vereisten

Bereid een lokale webserver voor op een offline-upgrade. Zie de voorgaande sectie.

Procedure

Opmerking: Wanneer u het upgradescript van 22.09 uitvoert, worden XPath set is empty-berichten in het script weergegeven. Deze berichten kunnen worden genegeerd.
 1. Meld u als rootgebruiker aan op de Workspace ONE Access-appliance.
 2. Voer de volgende opdracht uit om een upgradeopslagplaats te configureren die een lokale webserver gebruikt.
  /usr/local/horizon/update/updatelocal.hzn seturl http://YourWebServer/VM/
  		 
  Opmerking: Om de configuratie ongedaan te maken en de mogelijkheid te herstellen om een upgrade online uit te voeren, kunt u de volgende opdracht uitvoeren.
  /usr/local/horizon/update/updatelocal.hzn setdefault
 3. Voer de upgrade uit.
  1. Voer de volgende updatemgr.hzn-opdracht uit.
   /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzn updateinstaller
  2. Voer de volgende opdracht uit.
   /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzn update

   Berichten die tijdens de upgrade plaatsvinden, worden opgeslagen in het bestand update.log in /opt/vmware/var/log/update.log.

  3. Voer de updatemgr.hzn check-opdracht opnieuw uit om te controleren of er geen nieuwere update bestaat.
   /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzn check
  4. Start de virtual appliance opnieuw.

   reboot

  5. Controleer de versie van de bijgewerkte appliance.
   vamicli version --appliance

   De nieuwe versie wordt weergegeven.

  6. Nadat u alle knooppunten in uw Workspace ONE Access-implementatie heeft geüpgraded, gebruikt u het diagnostische dashboard om de status van systeeminformatie te bewaken.
   Opmerking: Na de upgrade naar 22.09 wordt de Workspace ONE Access-console met het nieuwe ontwerp weergegeven. Het tabblad Bewaken > Herstellingsvermogen vervangt het tabblad Dashboard > Dashboard voor systeemdiagnose. Zie Workspace ONE AccessFuncties en instellingen van de Workspace ONE Access-console in de beheerhandleiding voor meer informatie over het nieuwe ontwerp van de -console.
   1. Meld u aan bij de Workspace ONE Access-console.
   2. Selecteer Bewaken > Herstellingsvermogen
   3. Als uw implementatie uit meer dan één Workspace ONE Access-appliance bestaat, selecteert u de appliance die u wilt bewaken.
   4. Controleer de status van de verschillende services. Bekijk elk van de secties.

  Resultaten

  De upgrade is voltooid.

  Zie Configuratie na de upgrade van Workspace ONE Access.