U kunt de Workspace ONE Access-console gebruiken om de service en connectoren te bewaken, accounts te beheren, resources in de catalogus te beheren en Workspace ONE Access-onderdelen en -instellingen te configureren en te beheren.

Als u over beheerdersrechten beschikt, kunt u zich via de gebruikersportalpagina in Workspace ONE Intelligent Hub aanmelden bij de Workspace ONE Access-console. Om de console te openen, klikt u op uw profiel aan de rechterkant en selecteert u Workspace ONE Access-console.

Als u de Workspace ONE Access-console rechtstreeks wilt openen, voert u de URL van Workspace ONE Access in als https://<exampleFQDN.com>/SAAS/admin. Wanneer de aanmeldingspagina wordt weergegeven, selecteert u het domein als hierom wordt gevraagd en meldt u zich aan met uw Active Directory-gebruikersnaam en -wachtwoord, of selecteert u Systeemdomein en meldt u zich aan als Workspace ONE Access-admin.

De menu's van de Workspace ONE Access-console geven u eenvoudig toegang om activiteiten te bewaken en verschillende functies uit te voeren in de Workspace ONE Access-service.

Navigeren in de Workspace ONE Access-beheerconsole

In deze sectie wordt beschreven waar u in de horizontale tabbladen naar de instellingen in de Workspace ONE Access-console kunt navigeren.

Figuur 1. Navigeren in de Workspace ONE Access-beheerconsole
Menubalk van de Workspace ONE Access-beheerconsole
Menu Beschrijving
Bewaken Voor toegang tot:
 • Dashboard om gebruikersactiviteit en gebruikte resources te bewaken. Op dit dashboard wordt informatie weergegeven over wie zich heeft aangemeld, welke applicaties worden gebruikt en hoe vaak die applicaties worden gebruikt.
 • Limieten. Gebruik het dashboard Bewaking beperken om de frequentie- en gelijktijdigheidslimieten weer te geven die de Workspace ONE Access-cloudservice oplegt bij aanmelden, starten en WS-Fed-API-aanvragen per tenant, en om uw gebruik van deze API's te bewaken.
 • Rapporten. U kunt rapporten maken om de activiteiten van gebruikers en groepen, bron- en apparaatgebruik en auditgebeurtenissen per gebruiker te volgen.
 • (Alleen op locatie) Herstellingsvermogen. Voor implementaties op locatie is Herstellingsvermogen een dashboard voor systeemdiagnose dat een gedetailleerd overzicht weergeeft van de status van de service in uw omgeving. U kunt ook de configuratie van de appliance, waaronder SSL-certificaten voor de appliance, beheren en de beheerders- en systeemwachtwoorden voor de service wijzigen.
Accounts Voor toegang tot:
 • Gebruikers en groepen waar u gebruikers en groepen kunt beheren en bewaken die uit uw Active Directory of LDAP-directory zijn geïmporteerd, lokale gebruikers en groepen maken en de gebruikers en groepen rechten voor resources verlenen.
 • Rollen. U beheert beheerdersrollen. Gebruikers kunnen als een beheerder worden toegewezen aan de drie vooraf gedefinieerde beheerdersrollen en u kunt aangepaste beheerdersrollen maken die beperkte rechten geven op specifieke services in de Workspace ONE Access-console.
Resources Voor toegang tot:
 • Webapps om toe te voegen, applicaties en ze toewijzen aan gebruikers en groepen.
 • Virtuele apps en Verzamelingen van virtuele apps waar u integraties van Horizon-, Citrix-, Horizon Cloud- en ThinApp-desktops en -applicaties beheert.
 • Beleid om het toegangsbeleid en netwerkbereiken toe te voegen en te beheren.

Zie de handleiding Resources instellen voor informatie over het instellen van resources in de Workspace ONE Access-service.

Zie Verificatiemethoden in VMware Workspace ONE Access beheren voor informatie over het beheren van beleidsregels.

Integraties Voor toegang tot:
 • Verificatiemethoden om cloudverificatiemethoden te configureren die zijn gekoppeld aan de Workspace ONE Access-service. Deze verificatiemethoden worden vervolgens gekoppeld aan de ingebouwde identiteitsproviders.
 • De pagina Connectoren geeft een overzicht van de connectoren die binnen uw bedrijfsnetwerk zijn geïmplementeerd. Workspace ONE Access Connector is een onderdeel op locatie van Workspace ONE Access dat met uw infrastructuur op locatie wordt geïntegreerd.
 • U kunt Active Directory via LDAP of Active Directory via geïntegreerde Windows-verificatiedirectory's integreren met de Workspace ONE Access-service.
 • Verificatiemethoden voor connector om verificatiemethoden op basis van een connector voor gebruikersverificatieservices te configureren, inclusief Wachtwoord (cloudimplementatie, RSA SecurID (cloudimplementatie) en RADIUS (cloudimplementatie) en de Kerberos-verificatieservice.
 • De pagina Hub-configuratie om toegang te krijgen tot de Hub Services-console via de Hub-configuratielink.
 • Identiteitsproviders om de Workspace ONE Access-identiteitsprovider te configureren en te beheren voor Kerberos-verificatie, de ingebouwde identiteitsprovider voor verificatiemethoden voor gebruikersverificatie en verificatiemethoden die worden beheerd door Workspace ONE Access en externe identiteitsproviders.
 • Magische link om de magische link in te stellen en in te schakelen die een eenmalige link geeft aan nieuw aangestelden om toegang te krijgen tot de onboardingervaring voor dag 0 via de Workspace ONE Intelligent Hub-portal.
 • Okta-catalogus om uw Okta-tenantinformatie in te voeren om Workspace ONE Access te verbinden met de Okta-tenant en apps op te halen van Okta. Zie VMware Workspace ONE integreren met Okta voor configuratie-informatie.
 • People Search om gebruikersgegevens van de directory te synchroniseren. U selecteert de directory- en gebruikerskenmerken. De functie People is ingeschakeld op de pagina Personen van de Hub Services-console.
 • UEM-integratie om de Workspace ONE UEM-integratie met Workspace ONE Access-instellingen weer te geven. U kunt de catalogusinstellingen inschakelen met UEM, compliancecontrole inschakelen om te verifiëren of de beheerde apparaten voldoen aan Workspace ONE UEM-compliancebeleidsregels, en gebruikerswachtwoordverificatie inschakelen via AirWatch Cloud Connector (ACC). Raadpleeg de handleiding voor het implementeren van VMware Workspace ONE met Workspace ONE Access.
Instellingen Voor toegang tot:
 • Merkvermeldingspagina's om het uiterlijk van het aanmeldingsscherm van de Workspace ONE Access-gebruiker aan te passen.
 • Loginvoorkeuren om te beheren hoe de aanmeldingspagina wordt weergegeven, de optie voor de unieke ID voor gebruikersaanmelding te selecteren, de aanmeldingsprompt aan te passen en het synchroniseren van groepsleden in te schakelen bij het toevoegen van groepen.
 • (Alleen in de cloud) OAuth 2.0-beheer om toegang te verlenen tot clientapplicaties met OAuth 2.0 met behulp van Workspace ONE Access als identiteitsprovider.
  Opmerking: Het gedeelte OAuth 2.0-beheer vervangt Externe toegang tot app in cloudimplementaties.
 • Wachtwoordbeleid voor het beheren van de wachtwoordbeperkingen voor lokale gebruikers.
 • Wachtwoordherstel om de pagina voor wachtwoordherstel te configureren die wordt weergegeven wanneer gebruikers op Wachtwoord vergeten klikken.
 • De pagina Gebruikerskenmerken geeft de standaardgebruikerskenmerken weer die worden gesynchroniseerd in de directory. U kunt andere kenmerken toevoegen die u kunt toewijzen aan Active Directory-kenmerken. Zie de handleiding Integratie van directory's met VMware Workspace ONE Access.
 • (Alleen op locatie) De pagina Appliance bevat tabbladen om SMTP voor veilige communicatie te configureren, de licentie toe te voegen en het VMware Customer Experience Improvement Program te bekijken.
 • (Alleen op locatie) De pagina's Externe toegang tot app worden gebruikt om één client te maken zodat één applicatie zich kan registreren bij de Workspace ONE Access-service of om een sjabloon te maken zodat een groep clients zich dynamisch kan registreren bij de Workspace ONE Access-service om toegang tot specifieke apps toe te staan.

Ondersteunde webbrowsers om toegang te krijgen tot de Workspace ONE Access-console

De Workspace ONE Access-console is een webapplicatie die u gebruikt om de Workspace ONE Access-service te beheren. U krijgt toegang tot de console vanaf de meest recente versies van Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari en Microsoft Edge.

Workspace ONE Intelligent Hub voor eindgebruikers

Eindgebruikers hebben toegang tot resources vanuit de Workspace ONE Intelligent Hub-app op hun apparaten of via de Hub-portal in webbrowsers. De Hub-portal is de standaardinterface die wordt gebruikt wanneer gebruikers toegang krijgen tot resources waarvoor zij rechten hebben, en deze gebruiken via een browser.

Wanneer de Workspace ONE UEM-service is geïntegreerd met Workspace ONE Access, kunnen eindgebruikers alle applicaties zien waar ze rechten voor hebben. Systeemeigen applicaties die intern zijn ontwikkeld of openbaar beschikbaar zijn in app stores, kunnen op de gebruikersportal voor uw eindgebruikers beschikbaar worden gemaakt via de Hub-portal.