In een bedrijfsomgeving wordt voor de configuratie van de appliance met Workspace ONE Access een implementatie van een cluster met drie knooppunten van de Workspace ONE Access-service aanbevolen voor hoge beschikbaarheid. Nadat het eerste Workspace ONE Access-knooppunt is geïnstalleerd, geconfigureerd en getest achter de load balancer, wordt het eerste knooppunt gekloond om de andere knooppunten in het cluster te maken.

Het architectuurschema van Workspace ONE Access toont hoe u de Workspace ONE Access-omgeving kunt implementeren.

Zie Installatie van Workspace ONE Access voorbereiden voor een typische implementatie.