Indien vereist kunt u een online-upgrade van de Workspace ONE Access-service naar een specifieke versie uitvoeren in plaats van naar de nieuwste beschikbare versie.

Opmerking: Zie upgraden naar de nieuwste beschikbare versie Een online-upgrade naar versie Workspace ONE Access 23.09 uitvoeren.

Voorwaarden

 • Zorg ervoor dat u voldoet aan de vereisten die worden vermeld in de betreffende versie van de upgradehandleiding. U kunt de upgradehandleidingen raadplegen via het documentatiecentrum voor Workspace ONE Access.
 • Controleer of de virtual appliance is ingeschakeld en goed werkt.

Procedure

 1. Meld u als rootgebruiker aan op de virtual appliance van Workspace ONE Access.
 2. Voer de volgende updatemgr.hzn-opdracht uit.
  /usr/local/horizon/update/updatemgr.hzn updateinstaller
 3. Voer de volgende opdracht uit om de appliance bij te werken naar een specifieke versie.
  /usr/local/horizon/update/configureupdate.hzn provider --url https://vapp-updates.vmware.com/vai-catalog/valm/vmw/5C08B358-F782-11E1-8F08-78776188709B/newVersion
  waarbij newVersion de versie is waarnaar u wilt upgraden.
  • Om te upgraden naar versie 21.08.0.1, gebruikt u:
   /usr/local/horizon/update/configureupdate.hzn provider --url https://vapp-updates.vmware.com/vai-catalog/valm/vmw/5C08B358-F782-11E1-8F08-78776188709B/21.08.0.1 

  Berichten die tijdens de upgrade plaatsvinden, worden opgeslagen in het bestand update.log in /opt/vmware/var/log/update.log.

 4. Start de virtual appliance opnieuw. Voer reboot in.
 5. Controleer de versie van de bijgewerkte appliance. Voer vamicli version --appliance in.
 6. Nadat u alle knooppunten in uw Workspace ONE Access-implementatie heeft geüpgraded, gebruikt u het diagnostische dashboard om de status van systeeminformatie te bewaken.
  1. Meld u aan bij de Workspace ONE Access-console.
  2. Selecteer Bewaken > Herstellingsvermogen om het dashboard voor diagnose te openen.
  3. Als uw implementatie uit meer dan één Workspace ONE Access-appliance bestaat, selecteert u de appliance die u wilt bewaken.
  4. Controleer de status van de verschillende services.
   Bijvoorbeeld: om de status van de OpenSearch-service te controleren, bekijkt u de sectie Ingebouwde componenten en controleert u of de waarden voor de OpenSearch-items zijn zoals verwacht. Om die reden is de waarde voor OpenSearch - Status Groen, is de informatie over de clusterknooppunten nauwkeurig, enzovoort.

resultaten

De upgrade is voltooid.