Voer deze vereiste taken uit voordat u de virtual appliance van VMware Identity Manager offline upgradet.

 • Controleer of er ten minste 4 GB schijfruimte vrij is op de primaire rootpartitie van de virtual appliance.
 • Maak een momentopname van uw virtual appliance om de volledige status van de virtual appliance vast te leggen voordat u bijwerkt. Voor informatie over hoe u momentopnamen maakt, raadpleegt u Taking a Snapshot (Een momentopname maken) in de vSphere-documentatie.
 • Als u de rol db_owner voor de Microsoft SQL-database heeft ingetrokken, zoals beschreven in Change Database Level Roles (Databaseniveaurollen wijzigen), moet u deze weer toevoegen voordat u de upgrade uitvoert, anders mislukt de upgrade.

  Wijs de rol db_owner toe aan dezelfde gebruiker die tijdens de installatie is gebruikt:

  1. Meld u aan op Microsoft SQL Server Management Studio als een gebruiker met de rechten van een systeembeheerder.
  2. Maak verbinding met de database-instantie voor VMware Identity Manager.
  3. Geef de volgende opdrachten op.

   Als u de Windows-verificatiemodus gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:

   USE <saasdb>;
   ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER <domain\username>; GO 
   						 

   Zorg ervoor dat u <saasdb> vervangt door uw databasenaam en <domain\username> door het domein en de gebruikersnaam.

   Als u de SQL Server-verificatiemodus gebruikt, gebruikt u de volgende opdrachten:
   USE <saasdb>;
   ALTER ROLE db_owner ADD MEMBER <loginusername>; GO 
   						 

   Zorg ervoor dat u <saasdb> vervangt door uw databasenaam en <loginusername> door de relevante gebruikersnaam.

 • Maak een momentopname of back-up van de externe database.
 • Als u een upgrade uitvoert met behulp van het script updateoffline.hzn en uw implementatie een proxyserver bevat, schakelt u de proxyserver uit.
  Schakel de proxyserver uit vanaf de opdrachtregel.
  1. Voer de volgende opdracht uit.
   yast2

   Het dialoogvenster YaST2 Control Center wordt geopend.

  2. Selecteer Network services (Netwerkservices).
  3. Selecteer Proxy.

   Het dialoogvenster Proxy Configuration (Proxyconfiguratie) wordt geopend.

  4. Schakel het selectievakje Enable proxy (Proxy inschakelen) uit, indien ingeschakeld.
  5. Sluit het hulpprogramma YaST2.

  Schakel de proxyserver opnieuw in nadat de upgrade is voltooid.