U kunt het script updateoffline.hzn gebruiken om een offline-upgrade van de virtual appliance van VMware Identity Manager uit te voeren. Download het offline-upgradepakket van de productdownloadpagina van VMware Identity Manager voor gebruik met het script.

Het script controleert of het upgradepakket overeenkomt met het product. Bijvoorbeeld: als u de virtual appliance van de VMware Identity Manager-service upgradet en u het upgradepakket van de connector gebruikt in plaats van het upgradepakket van de service, resulteert het script in een foutmelding.

Voorwaarden

Zorg ervoor dat u voldoet aan de vereisten die worden beschreven in Voorwaarden voor offline-upgrade

Procedure

 1. Zoek het script updateoffline.hzn .

  Het script is beschikbaar in het volgende pad:

  /usr/local/horizon/update/updateoffline.hzn

 2. Als u de upgradeversie wilt instellen op 3.3.5, moet u de juiste opdracht uitvoeren die volgt, afhankelijk van de versie van VMware Identity Manager die u upgradet.
  /usr/local/horizon/update/configureupdate.hzn manifest --set-version 3.3.2.0

  of

  /usr/local/horizon/update/configureupdate.hzn manifest --set-version 3.3.3.0

  of

  /usr/local/horizon/update/configureupdate.hzn manifest --set-version 3.3.4.0
 3. Download de juiste versie van het offline-upgradepakket voor VMware Identity Manager, afhankelijk van de methode die u gebruikt om VMware Identity Manager te upgraden.

  De downloads zijn beschikbaar op de respectievelijke productdownloadpagina (VMware Identity Manager of VMware vRealize Suite Lifecycle Manager ) op my.vmware.com.

  Upgrademethode Pakketnaam en bestandsnaam
  Standaardupgrademethode Offline-upgradepakket voor VMware Identity Manager dat het bestand identity-manager-3.3.5.0--updaterepo.zip bevat.
  Upgraden met vRealize Suite Lifecycle Manager Offline-upgradepakket voor VMware Identity Manager voor LCM dat het bestand identity-manager-3.3.5.0-18049997-updaterepo-lcm.tar.gz.zip bevat.

  Dit bestand bevat nog een bestand: dualbootupdate.tar.gz. Als u deze upgrademethode gebruikt, voert u het script updateoffline.hzn uit op het bestand dualbootupdate.tar.gz.

  De aanbevolen locatie voor het opslaan van het bestand is /var/tmp.
 4. Voer het script updateoffline.hzn uit als rootgebruiker en start opnieuw op nadat u de upgrade heeft uitgevoerd.
  /usr/local/horizon/update/updateoffline.hzn [-r] -f upgradebestandspad

  Bijvoorbeeld: /usr/local/horizon/update/updateoffline.hzn -f /var/tmp/identity-manager-3.3.5.0-18049997-updaterepo.zip

  -f upgradebestandspad Upgrade de appliance met upgradebestandspad. upgradebestandspad moet een absoluut pad zijn. Vereist
  -r Opnieuw opstarten na de upgrade. Optioneel
  -h Het scriptgebruik weergeven. Optioneel
  U wordt gevraagd om de locatie van het bestand dualbootupdate.
 5. Als u direct vanf 3.3.2 upgradet, voert u de locatie van het bestand dualbootupdate in. Standaard is dit /dualbootupdate.tar.gz.
  Opmerking: VMware Identity Manager 3.3.3 en 3.3.4 gebruiken al Photon, maar 3.3.2 niet. Daarom hoeft u alleen de locatie van het bestand dualbootupdate als parameter op te nemen bij het upgraden vanaf 3.3.2.
 6. Als de prompt The product RID matches so continue (De product-RID komt overeen, ga verder) wordt weergegeven, drukt u op Enter om door te gaan.
 7. Als u niet de optie - r met het script heeft gebruikt, start u de virtual appliance opnieuw nadat de upgrade is voltooid.
  reboot