Met VMware Identity Manager kunt u ThinApp-pakketten centraal distribueren en beheren. ThinApp-pakketten zijn gevirtualiseerde Windows-applicaties en worden gebruikt op Windows-systemen. Gemachtigde gebruikers die de VMware Identity Manager Desktop-applicatie hebben geïnstalleerd op hun Windows-systemen, kunnen de ThinApp-pakketten waarvoor zij rechten hebben op die Windows-systemen starten en gebruiken.

In de aanpassings- en bouwprocedures van ThinApp maakt u een virtuele applicatie vanuit een Windows-applicatie. Die gevirtualiseerde Windows-applicatie kan op een Windows-systeem worden uitgevoerd zonder dat de oorspronkelijke Windows-applicatie geïnstalleerd hoeft te zijn. Het ThinApp-pakket is de reeks virtuele applicatiebestanden die is gegenereerd door de aanpassings- en bouwprocedures van ThinApp in een Windows-applicatie. Het pakket omvat het primaire gegevensbestand en de instappuntbestanden om toegang te krijgen tot de Windows-applicatie.

Niet elk ThinApp-pakket is compatibel met VMware Identity Manager. Wanneer u een Windows-applicatie vastlegt, wordt door de standaardinstellingen tijdens het ThinApp-proces voor vastleggen en bouwen een pakket gemaakt dat niet via VMware Identity Manager kan worden gedistribueerd en beheerd. U maakt een ThinApp-pakket dat VMware Identity Manager kan verspreiden en beheren door de juiste parameters in te stellen tijdens de aanpassings- en bouwprocedures. Raadpleeg de VMware ThinApp-documentatie voor uitgebreide informatie over ThinApp-functies en de juiste parameters om een pakket te maken dat compatibel is met VMware Identity Manager.

Nadat u VMware Identity Manager met uw ThinApp-opslagplaats hebt geïntegreerd, kunt u in uw catalogus die ThinApp-pakketten in de opslagplaats zien die door VMware Identity Manager kunnen worden gedistribueerd en beheerd. Wanneer de ThinApp-pakketten in uw VMware Identity Manager catalogus worden weergegeven, kunt u gebruikers en groepen rechten voor die ThinApp-pakketten geven en optioneel informatie voor het volgen van licenties voor elk pakket configureren.

Opmerking: ThinApp-integratie wordt momenteel alleen ondersteund met de Linux-gebaseerde connector. Deze wordt niet ondersteund met de Windows-gebaseerde connector.