Nadat u een ThinApp-pakket hebt toegevoegd aan de catalogus van uw organisatie en uw VMware Identity Manager-gebruikers rechten voor dat ThinApp-pakket hebt gegeven, kan uw organisatie dat pakket bijwerken en de gebruikers een nieuwere, of opnieuw gebouwde, versie van het ThinApp-pakket laten gebruiken, zonder de rechten van de gebruikers voor de huidige pakket weg te nemen en ze rechten voor het nieuwere pakket te geven.

Een bijgewerkt ThinApp-pakket wordt mogelijk beschikbaar gesteld omdat er een nieuwere versie van de Windows-applicatie voor dat pakket is vrijgegeven of omdat het verpakkingsprogramma van de applicatie de waarden van de in het pakket gebruikte parameters heeft gewijzigd.

ThinApp 4.7.2 en nieuwere versies bieden een updatemechanisme voor ThinApp-pakketten die worden gebruikt in VMware Identity Manager. Dit ThinApp-updatemechanisme is anders dan andere updatemechanismen voor ThinApp-pakketten die buiten een VMware Identity Manager-omgeving worden gebruikt. Het bijgewerkte ThinApp-pakket moet zijn bijgewerkt met dit mechanisme om het bijgewerkte pakket in VMware Identity Manager te kunnen implementeren en gebruikers automatisch de nieuwere versie te laten zien.

Voor ThinApp-pakketten die worden beheerd in VMware Identity Manager, worden door VMware Identity Manager twee Package.ini-parameters gebruikt om te bepalen of een pakket een bijgewerkte versie van een ander pakket is.

AppID
De unieke id voor het ThinApp-pakket in VMware Identity Manager. Aan alle ingangspunten (uitvoerbare bestanden) voor de applicatie van het pakket wordt dezelfde AppID toegewezen. Nadat een ThinApp-pakket is gesynchroniseerd met de VMware Identity Manager-catalogus van uw organisatie, wordt de AppID van het pakket weergegeven in de GUID-kolom op de bronpagina van het ThinApp-pakket. Deze waarde bestaat uit alfanumerieke tekens in een patroon van tekensets die zijn gescheiden door streepjes, zoals in het volgende voorbeeld:
XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX 
VMware Identity Manager gaat ervan uit dat elk ThinApp-pakket met dezelfde AppID versies van dezelfde applicatie zijn.
VersieID
Het versienummer van het ThinApp-pakket. VMware Identity Manager gebruikt de VersionID om verschillende versies van het beheerde ThinApp-pakket bij te houden. U verhoogt de VersionID-waarde met één (1) stap per keer om dat ThinApp-pakket te markeren als update van een ander pakket, waarbij dezelfde AppID wordt behouden.

U plaatst het bijgewerkte pakket in een nieuwe map in de gedeelde netwerkshare die voor de beheerde ThinApp-pakketten is geconfigureerd. Raadpleeg VMware Identity Manager installeren en configureren. Wanneer VMware Identity Manager de geplande synchronisatie uitvoert met de map netwerkshare en een applicatie tegenkomt met dezelfde AppID als een andere applicatie, worden de VersionID-waarden vergeleken. Het ThinApp-pakket met de hoogste VersionID wordt gebruikt als de meest recente update. VMware Identity Manager neem automatisch de vorige gebruikersrechten op voor het ThinApp-pakket met de hoogste VersionID en sneltoetsen op de gebruikersystemen worden gesynchroniseerd voor het bijgewerkte pakket.

Belangrijk: De standaard ThinApp InventoryName-parameter is belangrijk voor geslaagde updates van beheerde ThinApp-pakketten. Zowel de vorige als de bijgewerkte ThinApp-pakketten moeten over dezelfde waarde voor de InventoryName-parameter beschikken. Als degene die het ThinApp-pakket maakt de InventoryName in een pakket wijzigt en vervolgens een bijgewerkt pakket maakt, moet u ervoor zorgen dat de InventoryName-waarden match voor de updates goed werken in VMware Identity Manager.

Raadpleeg de ThinApp Package.ini Parameters Reference Guide voor details over de verschillende parameters die in het Package.ini-bestand van een ThinApp-pakket worden gebruikt.