Voordat u een lokale directory maakt, bekijkt u de globale gebruikerskenmerken op de pagina Gebruikerskenmerken en voegt u zo nodig aangepaste kenmerken toe.

Gebruikerskenmerken, zoals voornaam, achternaam, e-mailadres en domein, maken deel uit van het profiel van een gebruiker. In de VMware Identity Manager-service worden gebruikerskenmerken gedefinieerd op het globale niveau en toegepast op alle directory's in de service, waaronder lokale directory's. Op het lokale directoryniveau kunt u overschrijven dat een kenmerk vereist of optioneel is voor gebruikers in die lokale directory, maar u kunt geen aangepaste kenmerken toevoegen. Als een kenmerk is vereist, moet u er een waarde voor opgeven wanneer u een gebruiker maakt.

De volgende woorden kunnen niet worden gebruikt wanneer u aangepaste kenmerken maakt.

Tabel 1. Woorden die niet kunnen worden gebruikt als Namen voor aangepaste kenmerken
actief adressen kostencentrum
afdeling weergavenaam divisie
e-mails medewerkersnummer rechten
externe id groepen id
ims plek manager
meta naam bijnaam
organisatie wachtwoord telefoonnummer
foto's voorkeurstaal profiel-URL
rollen tijdzone titel
userName type gebruiker x509-certificaat
Opmerking: De mogelijkheid om gebruikerskenmerken over te schrijven op directoryniveau is alleen van toepassing op lokale directory's, niet op Active Directory of LDAP-directory's.

Procedure

  1. Klik in de VMware Identity Manager-console op het tabblad Identiteits- en toegangsbeheer.
  2. Klik op Instellen en klik vervolgens op de tab Gebruikerskenmerken.
  3. Bekijk de lijst met gebruikerskenmerken en voeg zo nodig extra kenmerken toe.
    Opmerking: Hoewel u op deze pagina kunt selecteren welke kenmerken zijn vereist, wordt u aanbevolen de selectie voor lokale directory's te maken op het niveau van de lokale directory. Als een kenmerk op deze pagina is gemarkeerd als vereist, is het van toepassing op alle directory's in de service, inclusief Active Directory- of LDAP-directory's.
  4. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Maak de lokale directory.